Samarbete med Göteborgs stift

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift har regelbundet ett nära samarbete med Göteborgs stift. Detta samarbete regleras genom ett avtal.

Samarbetet med Göteborgs stift är väl genomarbetat och pågått länge. Personalen för Svenska Kyrkans Unga i distriktet är anställd av Göteborgs stift och genom ett ekonomiskt avtal får organisationen bidrag för att kunna bedriva vår verksamhet.

I gengäld riktar sig vår verksamhet till alla barn och unga inom Göteborgs stifts gränser, oavsett om en är knuten till en lokalavdelning inom Svenska Kyrkans Unga. 

Vårt samarbete innefattar många olika delar, bland annat vår Bibelskola, ungresurs.nu, fortbildning för anställda som arbetar med barn och unga, Utbildningar för unga och mycket mer.

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna!