Foto: Ikon

Medlemsrapportering

Svenska Kyrkans Unga är en ideell organisation som är gratis att vara en del av. Det ställs då höga krav från staten på att vi är noga med vår medlemsadministration.

VARFÖR MEDLEMSRAPPORTERING?

Varje år behöver lokalavdelningen summera vad som har hänt under året. Det är viktigt för Svenska Kyrkans Unga att kunna visa på all den fantastiska verksamhet som sker runt om i landet. Uppgifterna i medlemsrapporteringen ligger till grund för det statsbidrag som Svenska Kyrkans Unga får. Det är pengar som gör det möjligt att anordna riksarrangemang, skapa utbildningar samt vara en röst för unga i Svenska kyrkan.

Fler medlemmar – större inflytande

Medlemsantalet i aktiva lokalavdelningar ligger till grund för hur många ombud distriktet får skicka till Riksårsmötet.

Alla lokalavdelningar behöver ha en registeransvarig

Det är den personen som förbundet och distrikten vänder sig till när det gäller registerfrågor. Det är också den registeransvarige som ska se till att lokalavdelningens sida på Medlemssidorna sköts om, att medlemmar, ledare och andra kopplas till olika funktioner i lokalavdelningen.

Utse en person och fyll i registeransvarsblanketten som finns på hemsidan. Klicka på ”Sök” uppe till höger och skriv ”Blanketter”, klicka på ”Blanketter och dokument” och sedan på ”Registeransvarsblankett”. Skicka eller mejla den sedan som lösenordsskyddad fil till förbundskansliet.

Hur går medlemsrapporteringen till?

Det som ligger till grund för medlemsrapporteringen finns förhoppningsvis redan på Medlemssidorna, men det kan vara bra att kolla av den här checklistan så att ni inte missar något. Det är den registeransvarige i lokalavdelningen som är ansvarig för att medlemsrapporteringen görs och är korrekt. 

 • Finns det en registeransvarig?
  Det är den registeransvarige i lokalavdelningen som är ansvarig för att medlemsrapporteringen görs och är korrekt. Uppgifterna på Medlemssidorna genererar en medlemsrapport som du hittar på lokalavdelningens sida, under Medlemsrapport, år 2022. Om du inte kan logga in på Medlemssidorna som registeransvarig kan din koppling ha löpt ut, kontakta då distriktet (nedan) så hjälper de dig.
 • Kolla in medlemslistan - är alla med? Är det minst fem personer i åldern 0-30 år?
  Finns det några i din lokalavdelning som du tror borde vara registrerade som medlemmar, men som inte är det? Kolla upp om de vill vara medlemmar.
 • Finns alla funktioner kopplade, minst två kontaktpersoner, styrelseposter mm?
  Stäm av att din lokalavdelning har två kontaktpersoner kopplade. Dessa ska vara medlemmar och minst en av kontaktpersonerna ska vara 0-30 år. Kolla också att kontaktpersonerna har en e-postadress.
 • Finns aktiviteter/verksamhetsberättelse?
  Finns det aktiviteter på lokalavdelningens sida behöver du inte skriva någon verksamhetsberättelse, men det är roligt om du gör det. Finns det däremot inte aktiviteter måste du skriva en verksamhetsberättelse. Beskriv kort vad som har hänt i lokalavdelningen under året. Kom ihåg att det ska vara aktiviteter som har planerats och arrangerats av lokalavdelningen och inte av församlingen.

Om din lokalavdelning har antagit stadgar där tillägg gjorts under §3 i meningen ”Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna”, tillkommer en uppgift. 

Detta ska göras senast den 31 december 2022.

Tidplan för rapportering

Samtliga medlemmar, kopplingar och aktiviteter ska registreras på Medlemssidorna senast den 31 december 2022.

Verksamhetsberättelsen för 2022 kan läggas in tom 15 mars 2023. 

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna!