Foto: Ikon

Medlemsrapportering

Svenska Kyrkans Unga är en ideell organisation som är gratis att vara en del av. Det ställs då höga krav från staten på att vi är noga med vår medlemsadministration.

VARFÖR MEDLEMSRAPPORTERING?

Nu är det dags att summera vad som har hänt i lokalavdelningen under året. Det är viktigt för Svenska Kyrkans Unga att kunna visa på all den fantastiska verksamhet som sker runt om i landet. Uppgifterna i medlemsrapporten ligger också till grund för det statsbidrag som Svenska Kyrkans Unga får. Det är pengar som gör det möjligt att anordna riksarrangemang, skapa utbildningar samt vara en röst för unga i Svenska kyrkan.

FLER MEDLEMMAR – STÖRRE INFLYTANDE

Medlemsantalet i aktiva lokalavdelningar ligger till grund för hur många ombud distriktet får skicka till Riksårsmötet.

REGISTERANSVARIG

Saknar din lokalavdelning någon som är registeransvarig? Utse en person och fyll i registeransvarigblanketten som finns på hemsidan. Klicka på ”Sök” längst upp till höger och skriv ”Registeransvarig”, gå vidare till ”Medlemssidorna – registeransvarig”. Faxa, skicka eller mejla den sedan som lösenordsskyddad fil till förbundskansliet.

CHECKLISTA – MEDLEMSRAPPORTERING

  • Finns registeransvarig?
  • Kolla in medlemslistan - är alla med? Är det minst fem personer i åldern 0-30 år?
  • Finns alla funktioner kopplade, minst två kontaktpersoner, styrelseposter mm?
  • Finns aktiviteter/verksamhetsberättelse?
Foto: Getty Images

HUR GÅR DET TILL?

Det som ligger till grund för medlemsrapporteringen finns förhoppningsvis redan på Medlemssidorna, men det kan vara bra att kolla av den här checklistan så att ni inte missar något. Det är den registeransvarige i lokalavdelningen som är ansvarig för att medlemsrapporteringen görs och är korrekt. Uppgifterna på Medlemssidorna genererar en medlemsrapport som du hittar på lokalavdelningens sida, under Medlemsrapport, år 2020.

Kan du logga in som registeransvarig? Om din behörighet har löpt ut, tar du kontakt med ditt distrikt eller förbundskansliet som kan hjälpa dig.

Börja med att kolla medlemslistan. Stämmer den? Finns det några i din lokalavdelning som du tror borde vara registrerade som medlemmar, men som inte är det? Kolla upp om de vill vara medlemmar.

Stäm av att din lokalavdelning har två kontaktpersoner kopplade. Dessa ska vara medlemmar och minst en av kontaktpersonerna ska vara 0-30 år. Kolla också att kontaktpersonerna har en e-postadress.

Finns det aktiviteter på lokalavdelningens sida behöver du inte skriva någon verksamhetsberättelse, men det är roligt om du gör det. Finns det däremot inte aktiviteter måste du skriva en verksamhetsberättelse. Beskriv kort vad som har hänt i lokalavdelningen under året. Kom ihåg att det ska vara aktiviteter som har planerats och arrangerats av lokalavdelningen och inte av församlingen.

VÄGEN TILL BIDRAG

Varje verksam lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga får bidrag som förbundet fördelar. Grundbidraget är 1 500 kr. Dessutom utbetalas 12 kr för varje medlem. För att få bidraget ska lokalavdelningen uppfylla följande kriterier:

  • Minst fem medlemmar (0-30 år)
  • En registeransvarig
  • Två kontaktpersoner
  • Verksamhet

Om din lokalavdelning har antagit stadgar där tillägg gjorts under §3 i meningen ”Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna”, tillkommer en uppgift.

Detta ska göras senast den 31 december 2020.

*Samtliga medlemmar, kopplingar och aktiviteter ska registreras på Medlemssidorna senast den 31 december 2020. Verksamhetsberättelsen för 2020 kan läggas in tom 15 mars 2021.

Till din hjälp finns en manual för Medlemssidorna. Du hittar den på Svenska Kyrkans Ungas webb.

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna!

Teodor  Ek

Teodor Ek

Stiftskonsulent, Svenska Kyrkans Unga