Meny

Medlemsrapportering

Svenska Kyrkans Unga är en ideell organisation som är gratis att vara en del av. Det ställs då höga krav från staten på att vi är noga med vår medlemsadministration.

Varför medlemsrapportering?

Lokalavdelningen medlemsrapporterar för att visa att den är aktiv och aktiva lokalavdelningar får ett lokalavdelningsbidrag där grundbidraget är 1 500 kronor. Dessutom får lokalavdelningen 12 kronor för varje medlem.

Antalet medlemmar i aktiva lokalavdelningar avgör hur många ombud som distriktet får skicka till Riksårsmötet.

Ju fler medlemmar och aktiva lokalavdelningar som Svenska Kyrkans Unga har, desto större statsbidrag får vi. En del av de pengarna går till att betala ut lokalavdelningsbidraget men det ger också möjlighet för organisationen att anordna riksarrangemang, skapa utbildningar, göra material, ta fram profilprodukter samt att vårt förbundskansli kan fortsätta att vara en bra resurs för våra medlemmar.

Hur går det till?

Den som är registeransvarig kollar upp att alla uppgifter finns på medlemsrapporten på Medlemssidorna.

Lokalavdelningen ska uppfylla följande kriterier:

  • fem medlemmar (0-30 år)
  • en registeransvarig
  • två kontaktpersoner
  • verksamhet

Verksamheten kan visas på två olika sätt, antingen genom att lokalavdelningen har lagt upp aktiviteter på Medlemssidorna eller att den skriver en verksamhetsberättelse i slutet av året. Samtliga medlemmar, funktionskopplingar och aktiviteter ska registreras på Medlemssidorna senast den 31 december 2020 men verksamhetsberättelsen kan läggas in fram till och med den 15 mars 2021.

Lokalavdelningen ska också lägga upp sina stadgar och årsmötesprotokoll på Medlemssidorna.

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna!

Kristine Ålöv

Kristine Ålöv

Kommunikatör