Foto: Simeon Oleander

Skräddarsydd konfa för idrottsungdomar

Skräddarsydda konfirmationsgrupper för idrottande ungdomar – det upplägget erbjuder bland andra Uddevalla pastorat för att förenkla för de som vill konfirmeras. – Nu är det till och med så att idrottsklubbar ibland själva hör av sig till oss för att de vill starta konfagrupper, säger Sofia Bydemar, församlingspedagog. 

Varje år väljer omkring 25 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. I Uddevalla pastorat jobbar man aktivt på flera olika sätt för att kunna ge ungdomarna så bra möjligheter och förutsättningar som möjligt för att ta del av konfirmationsundervisningen. Bland annat genom att möta dem där de är, som till exempel i deras idrottsklubbar.

– I Uddevalla har vi väldigt många idrottsföreningar. Vi har märkt att vi kan få mycket hjälp i vårt arbete om vi gör en omvärldsanalys och tittar på vad vi har för stora verksamheter i staden. Det är många som håller på med idrott så då kollar vi på nätet vem som är tränare för de grupper som är i rätt ålder för konfirmation, och sms:ar eller mejlar och frågar om vi kan komma och informera i laget och se om vi kan hitta ett upplägg som passar för dem. Oftast är de jättepositiva till detta, säger Sofia Bydemar.

I Uddevalla pastorat har den här typen av arbete pågått i många år. Sofia och hennes kollegor kontaktar även skolor för att få komma och informera om verksamheten och vilka alternativ som finns. Genom ett långsiktigt och målmedvetet tillvägagångssätt har man byggt upp ett stort förtroende i lokalsamhället.

– Vi märker att det här arbetet ger resultat, när vi anstränger oss lite för att nå dem. Vi har hållit på med detta så länge jag har jobbat här och har lyckats arbeta upp ett väldigt gott rykte kring konfirmandarbetet. Mycket av det har också att göra med mun mot mun-metoden, att ryktet om oss sprids bland ungdomarna.

Sammanlagt erbjuder pastoratet sju konfirmandgrupper, inklusive en för särskoleelever. Men utöver dessa kan de också skapa andra grupper om intresset skulle finnas. Det kommer ske nästa termin tillsammans med idrottsklubben Uddevalla Sim.

– Uddevalla Sim hörde av sig till oss så nu ska vi ha simkonfirmander i vår. Vi har alla våra grupper i gång redan men när de hörde av sig så ville vi möta dem och försöka skräddarsy en grupp. De tränar fem gånger i veckan så det är svårt att åka på läger till exempel men vi har hittat ett upplägg där man ses i samband med en gudstjänst på en söndag och sedan har tre timmar konfirmandträff efteråt, säger Sofia. 

Andra liknande konfagrupper har gjorts med fotbollsklubbar och där har intresset ibland varit så stort att de kunnat ha blandade grupper från ett flicklag och ett pojklag. 

– Det är kul för dem att träffa nya personer som de har ett gemensamt intresse med, det kan också bli en bättre grupp eftersom det inte är en fast grupp från början. Konfirmandtiden handlar också om att hitta en roll eller ny identitet och inte vara fast i den man är i skolan eller i laget, utan att man ska kunna komma lite till sin rätt, fortsätter Sofia.

Uddevalla pastorat har som mål att 65 procent av medlemmarna ska konfirmeras. Deras målmedvetna arbete kring konfirmationsundervisningen gör att de oftast uppnår den siffran, åtminstone kommer de nära den. 

– Det här arbetet har också gett ett stort mervärde, när vi är engagerade i lokalsamhället på det här sättet så blir kyrkan inbjuden till saker och ting. Som ett exempel så har en skola har hört av sig till mig och vill att jag ska sitta med i deras krisgrupp, avslutar Sofia Bydemar.