Domprost Stefan Hiller, Mats Sundström, Elisabeth Hegart-Dyrehag, Ulrika Bergsten, Malin Öhrling, Sofia Krantz, Elin Larsson, Ulrika Segolson och biskop Susanne Rappmann.
Foto: Torgny Lindén

Sju diakoner går ut i tjänst i Göteborgs stift

Söndagen 11 juni vigde biskop Susanne Rappmann sju diakoner till tjänst i Svenska kyrkan.

Söndagen 11 juni fick Göteborgs stift sju nya diakoner då biskop Susanne Rappmann vigde Ulrika Bergsten, Sofia Krantz, Mats Sundström, Elin Larsson, Ulrika Segolson, Elisabeth Hegart-Dyrehag och Malin Öhrling för tjänst i Göteborgs stift och Svenska kyrkan. 

I sitt vigningstal till kandidaterna skickade biskop Susanne Rappmann med följande ord:
– Jag önskar er Guds välsignelse i ert uppdrag som diakoner. Jag vill betona vikten av att lyssna till både Gud och människor. Men jag önskar er också Filippos mod, modet att föra kyrkan i nya riktningar. Och om det inte finns mycket starka skäl att säga nej – så snälla säg ja!  

Torsdagen före vigningshelgen genomgick kandidaterna diakonexamen inför det församlade domkapitlet i Göteborg. Det var den sista delen i utbildningen till diakon och därmed blir kandidaterna behöriga att vigas till sina ämbeten och träda i tjänst i Svenska kyrkan. 

Vid vigningen i domkyrkan avlade diakonkandidaterna sina vigningslöften. Löftena handlar om att säga ja till att utöva ämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen. Diakonerna lovar också att hjälpa dem som behöver det, att stå på de förtrycktas sida, att följa kyrkans ordning, att förverkliga kallelsen med Kristus som förebild samt att leva som vittnen om Guds kärlek och försoningens hemlighet. 

Diakonens uppgift i Svenska kyrkan är leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

Diakonerna är i och med vigningen behöriga till diakontjänster i Svenska kyrkan. 

Diakoner:

Ulrika Bergsten, för tjänst i Halmstads församling 

Sofia Krantz, för tjänst i Stenungsunds pastorat

Mats Sundström, för tjänst i Torslanda-Björlanda församling

Elin Larsson, för tjänst i Orust pastorat

Ulrika Segolson, för tjänst i Stenungsunds pastorat

Elisabeth Hegart-Dyrehag, för tjänst i Halmstads församling

Malin Öhrling, för tjänst i Halmstads församling         

Biskop Susannes predikan och vigningstal

Det är en stor dag idag. Vi viger sju diakoner för tjänst i vår kyrka. Det är ungefär lika många som för hundra år sedan antogs till den första kullen på Göteborgs diakonissanstalt, det som vi idag känner som Bräcke diakoni. 

Då var frågan om diakoners plats i församlingslivet ännu omtvistat i Göteborgs stift. Biskop Rohde hade stridit för saken under 35 år, allt sedan han blev biskop. Nöden i staden var stor och uppenbar, men många präster var kritiska. Var det verkligen kyrkans uppgift att ägna sig åt sociala frågor? Rohde, som i övrigt var en mycket konservativ man, var övertygad om att så var fallet. Den sanna kristendomen, säger han, får inte stanna i individualismen. Det sociala arbetet bör vara kyrkans sak.  

I historiens ljus kan vi konstatera att biskop Rohde fick rätt. Idag är diakoni en självklar del i kyrkans grundläggande arbete och de flesta pastorat/församlingar har diakoner anställda. På hundra år har mycket hänt. Den omfattande misär som fanns i Göteborg är tack och lov borta. 1900-talets utveckling i Sverige är på många sätt en framgångssaga. Det är värt att upprepa när röster ibland beskriver sakernas tillstånd som att samhället är på väg att falla samman. Ur ett internationellt perspektiv, eller i historiens ljus, så lever vi i ett mycket välfungerande samhälle. 

Men det betyder inte att diakonin eller diakoner har spelat ut sin roll. Det finns sprickor i samhällets fasad; människor som far illa av olika skäl, under kortare eller längre perioder. Gängkriminalitet skapar osäkerhet och därtill har vi en klimatkris som hotar hela vår existens. Det är lätt att konstatera att vi som mänsklighet inte fullt ut har lyckats i vår uppgift att förvalta vårt gemensamma hem. Men uppgiften består – så det är bara att ta nya tag; för en levande planet och alla dess invånare! 

Men hur ska vi orka? Om vi återvänder till Rohdes vision så kan vi konstatera att uppgiften att bedriva diakoni är hela kyrkans, tyngden får inte falla på den enskilde kristnes axlar – och därmed heller inte den enskilde diakonens.  

Det är tillsammans med Gud som skapat och älskar denna värld, som vi som gemenskap får verka för Guds Rike och skapelsens återupprättande. Det kräver organisation och som ett led i detta finns i vår kyrka präster, diakoner och biskopar med särskilda uppdrag för helhetens bästa. En viktig uppgift för den som är vigd till kyrkans tjänst är därför att möjliggöra för andra att kunna ge sitt bidrag för att världen ska leva. 

Men att diakoni är hela kyrkans uppgift, betyder inte att vi som enskilda individer, eller som diakoner är oviktiga. Kyrkan består av människor och vi har förmåga och därmed ett uppdrag att handla.  

Dagens episteltext, om Filippos, ger en hel del nycklar för den som ställer sig i Guds tjänst. Den handlar om hur Gud kallar honom att bege sig ut på den öde vägen mellan Jerusalem och Gasa.  Ett återkommande tema är att Filippos lyssnar och därmed går Guds ärende. Det är viktigt med tanke på hur dagen kommer att utveckla sig.  

Filippos är en förebild i att lyssna och att våga ge sig ut på okända vägar. Vi vet inte vart Gud för oss, men vi får lita på att Gud kallar oss och vill använda oss på bästa sätt. Så att vi, i Jesus efterföljd, får berätta, eller på andra sätt, uttrycka vår tro och visa på Gudsrikets närvaro mitt ibland oss. Filippos tar sig tid att gå bredvid ett stycke, han tränger sig inte på utan väntar tills han bjuds in. Det är ett mönster att följa. 

Berättelsen vänder när de når ett vattendrag och etiopiern plötslig frågar: 
Är det något som hindrar att jag blir döpt? Det är en spännande fråga, för sanningen är att Filippos säkert kunde komma på många skäl till att inte på studs döpa. Vi befinner oss i kyrkans tidiga skede och det var oklart om vilka som Jesus ville skulle ingå i den kristna gemenskapen. En etiopier i utrikes tjänst? En eunuck? Många tankar måste ha farit genom Filippos huvud innan han landade i att det inte fanns något som hindrande.  

Filippos, kunde tagit det säkra för det osäkra och bett att få rådgöra med Petrus och de andra i Jerusalem, men nej – de stannar vagnen och Filippos döper. På så sätt tar kyrkan ut en delvis ny riktning där dopet öppnas upp för allt fler.

Vänner! Jag önskar er Guds välsignelse i ert uppdrag som diakoner. Jag vill betona vikten av att lyssna till både Gud och människor. Men jag önskar er också Filippos mod, modet att föra kyrkan i nya riktningar. Och om det inte finns mycket starka skäl att säga nej – så snälla säg ja!  

Presentationer

Diakoner:

Ulrika Bergsten, för tjänst i Halmstads församling
Jag är en glad och nyfiken person som bor på landet med min man och våra hönor. Våra vuxna barn bor i närheten och har gett oss fem härliga barnbarn. Min nyfikenhet och vetgirighet ledde mig till sjuksköterskeyrket och vidare till forskare men en längtan att bli diakon har slumrat hos mig i 20 år och nu är jag äntligen där. Jag ser framemot att möta människor i alla åldrar och i olika sammanhang, samtala om livets små och stora frågor och tillsammans leta efter hoppet när det behövs. 

Sofia Krantz, för tjänst i Stenungsunds pastorat
Jag har jobbat som jurist i många år och har de två senaste åren jobbat inom diakonin i Stenungsunds pastorat samtidigt som jag läst till diakon. På fritiden läser jag böcker, går på promenader med vår hund och trivs med att pyssla i trädgården. Tillsammans med min familj bor jag i Ödsmål sedan ett antal år tillbaka. Jag ser fram emot att som diakon få möta människor och ta del av deras liv ett slag och hoppas kunna vara med och göra skillnad. 

Mats Sundström, för tjänst i Torslanda-Björlanda församling
Jag kommer ursprungligen från Skellefteå och bor sedan länge på Öckerö. Jag är uppvuxen inom EFS och Svenska kyrkan och har genom gospelmusiken kommit i kontakt med många olika kristna samfund. Ekumenik ligger mig varmt om hjärtat. Efter 30 år som ekonom och kompletterande studier ser jag nu fram emot att få tjänstgöra i Torslanda-Björlanda församling. Jag är djupt tacksam och glad att få gå ut i tjänst som diakon, möta människor och deras behov i livets olika skeden, och få förmedla Gud kärlek och omsorg till dem jag möter.

Elin Larsson, för tjänst i Orust pastorat
Jag är 28 år och bor i Uddevalla. Jag är idag diakoniassistent på Orust och det känns fint att få fortsätta här snart som diakon. Jag ser fram emot att få vara diakon på Orust och här kunna visa Guds kärlek genom den jag är och det jag gör. Det fina med diakoni är att få vara Guds händer och fötter i samhället. En stor skillnad för mig som vigd blir att kragen får symbolisera att jag är här som en del i någonting större, och inte bara i egen kraft. 

Ulrika Segolson, för tjänst i Stenungsunds pastorat
Jag är född och uppvuxen i Göteborg. Jag har under tjugo års tid arbetat som sjukgymnast inom habilitering och hälsa och specifikt med barn i behov av särskilt stöd. I dag bor jag i Kungälv tillsammans med min man och våra fyra barn/ungdomar. Jag arbetar nu i Stenungssunds pastorat med anhörigstöd till barn och unga som lever i familjer där det finns beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Jag ser fram emot många fina möten och samtal med människor. Att utvecklas och få nya erfarenheter och dela tro och liv.

Elisabeth Hegart-Dyrehag, för tjänst i Halmstads församling
Jag ser fram emot att börja arbeta som diakon i Halmstads församling och möta människor i alla åldrar såväl vardag som helg. Att få vara en representant för Svenska kyrkan och sprida evangelium både i kyrkan och ute i samhället genom att skapa mötesplatser och möjliggöra samtal om det som är viktigt i livet. Jag har en yrkesbakgrund som fysioterapeut och KBT-terapeut och njuter av härlig musik och av att vistas i naturen.

Malin Öhrling, för tjänst i Halmstads församling
Jag är född och uppvuxen i Ö. Broby. Mina rötter har jag i Halmstad. Det är också här jag bor med min make, två tonårsbarn samt vår hund. Tidigare har jag arbetat som församlingspedagog. Som diakon är min tjänst i Halmstads församling, med placering i Kärleken, Övraby och Holm. Nu ser jag fram emot att utifrån mitt diakonala uppdrag möta församlingsmedlemmar och utifrån olika livssituationer och behov finnas till hands för stöd, hjälp och själavård både inom kyrkan och ute i samhället.