Foto: Daniel Hultenmo

Själavård på olika arenor med samma syfte

Oavsett om själavård sker mellan fyra ögon i en församling eller om den görs med Jourhavande präst via telefon eller chatt, så handlar det om samma sak – omsorg om människans existentiella, mentala och andliga hälsa. – Själavården går ända tillbaka till Jesu tid. Han visade hur vi skall möta varandra, vilket är grunden för all själavård, säger Anders Anderberg, samordnare för Jourhavande präst och institutionssjälavård på Göteborgs stift.

Alla Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag att bedriva själavård för församlingsbor och de som vistas i församlingen. Men stödjande samtal om människors liv och existentiella hälsa sker i hela kyrkan på många olika sätt – förutom i församling är ett av dem Jourhavande präst.

– I församlingen handlar själavård mycket om att vara inlyssnande och att man kan förankra sin teologi i sig själv. Det är något som alla präster och diakoner kan göra efter sin utbildning. Själavård handlar också mycket om att våga möta människor och därför kan egentligen alla som jobbar i kyrkan utöva själavård, menar Anders Anderberg och fortsätter:

– Genom Jourhavande präst kan själavården också ske på andra arenor. Över telefon går det att möta människor som lever isolerat, som är sjuka eller har svårt att röra sig. Numera går det också att nå Jourhavande präst via chatt, vilket gör att vi kan chatta med människor, ofta unga, som föredrar den typen av kontakt.

Jourhavande präst samverkar med SOS Alarm. De som ringer 112 kan välja att bli kopplade till jourhavande präst, eller så bedömer operatören att det är den typ av hjälp personen behöver. För de präster som tjänstgör i jouren är det viktigt att ha med sig olika samtalsmetoder för att kunna bedriva själavård för de människor som de kommer i kontakt med.

– En del människor som kontaktar Jourhavande präst har en dysfunktionell bakgrund, men de allra flesta behöver bara någon att samtala med en stund. Alla jourpräster erbjuds att gå en fördjupad själavårdsutbildning, för att rusta dem för uppdraget, fortsätter Anders.

Jourhavande präst har funnits i över 65 år. Ungefär 10 000 människor kopplas dit varje månad via SOS alarm. I chatten är det runt 3 500 personer varje månad som kontaktar Jourhavande präst. Det är Svenska kyrkan på nationell nivå som ansvarar för jouren, men de präster som tjänstgör tillsätts på stiftsnivå. Anders Anderbergs arbetsvardag går till stor del ut på att se till att Göteborgs stift har präster som kan tjänstgöra. 

– Jag har också enskild handledning med präster som ringer mig efter ett tufft samtal. Jourhavande präst har absolut tystnadsplikt, så vi pratar inte om innehållet i samtalet utan mer om de känslor samtalet har väckt, fortsätter Anders och avslutar:

– Det är viktigt att lyfta fram att själavård inte bara har med det andliga att göra. Självklart handlar det om gudsrelationen men det har lika mycket att göra med relationerna mellan människor. Vi kan inte säga att allt är bra så länge relationen mellan dig och Gud fungerar, det är minst lika viktigt att det fungerar mellan dig och din nästa. 
 

Text och bild: Daniel Hultenmo