Foto: Magnus Aronson /Ikon

Pilgrim

Att vara kristen är att vara på vandring genom livet med Jesus som förebild. Men många kristna har också bokstavligen givit sig ut på vandring – som pilgrimer.

Ordet pilgrim användes förr om de som vallfärdade till olika heliga platser för bön, bot eller mötet med det heliga. I dagens pilgrimsvandringar är det ofta själva vandrandet som är poängen, inte slutmålet. Vandringen sker i ett långsamt tempo, vilket erbjuder en stillhet i rörelse som dagens hektiska liv sällan har plats för. Det ger tid för mötet med Gud, skapelsen, medvandrarna och sitt eget inre.

Under vandringen skalar vi för en tid av allt som inte är nödvändigt, och är närvarande i stunden, steg för steg i ett tempo som själen mår bra av. Den svenska pilgrimsrörelsen har sju nyckelord för de värden som vandringen gestaltar: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande. Ord vår tid behöver! 
 
Med den heliga Birgitta ber vi: ”Herre, visa oss din väg, och gör oss villiga att vandra den.” 
 
 
Text: Frank Lorentzon, stiftsteolog

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandringar i Göteborgs stift

Att vandra i en lagom lunk, hinna med att se och uppleva utmed vägen, att tänka en tanke till slut. Att få möjlighet att tala med medvandrare men även kunna gå tillsammans i tystnad. En pilgrimsvandring är välgörande för både kropp och själ.

En grupp äldre gör sig redo för att promenera i naturen.

Pilgrimsvandring

Att vandra i en lagom lunk, hinna med att se och uppleva utmed vägen, att tänka en tanke till slut och att be en bön. Att få möjlighet att tala med medvandrare, men även att få gå tillsammans i tystnad. En pilgrimsvandring är välgörande för både kropp och själ.