Foto: Johan Nilsson /Ikon

Perspektiv

När du slår i tån är det enda du tänker på hur ont det gör, inte hur bra du mår i resten av kroppen. Tanken är filosofen Schopenhauers, och poängen är att vi människor närmast automatiskt fokuserar på vårt lidande snarare än på allt som är som det skall. 

Nu, i början av 2023, lever vi i en tid med krig i Europa, en tid med lågkonjunktur, inflation samt el- och klimatkris. Många är oroade, rent av rädda, och framtidstron låg. Då mer än annars behöver vi försöka byta perspektiv, och öva oss i tacksamhet – för allt elände till trots är det ändå mycket som är bra runt omkring oss – en vacker soluppgång, ett barns skratt eller värmen från våra nära och kära. Ett sådant perspektivskifte kan dessutom frigöra oss till att märka hur det är för dem som har det sämre än oss själva, och motivera oss till att göra vad vi kan för att hjälpa dem.  
 
Rädsla och oro förlamar och dränerar. Det är därför den vanligaste uppmaningen i Bibeln är ”Var inte rädd!”. För Gud vill befria oss till hopp och handlingskraft.  
 
Text: Frank Lorentzon, stiftsteolog