Organisation och styrning

Offentlighetsprincipen

Svenska kyrkan har en inomkyrklig offentlighetsprincip som grundar sig på Lagen om Svenska kyrkan och Kyrkoordningen.

Personuppgiftsbehandling

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Ekonomi

En del av Svenska kyrkans medlemmars årliga avgift till Svenska kyrkan går till stiften och utgör basen för stiftens ekonomi. Göteborgs stift förvaltar även ett antal stiftelser och årligen utdelas medel ur dessa. Det finns också vissa bidrag som är riktade speciellt till dig som är verksam inom Svenska kyrkan.