Foto: Gettyimages

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Den styrs av förtroendevalda som representerar olika nomineringsgrupper tillsammans med biskopar, präster och diakoner.