Fyra personer sitter i en hängmatta. Framför dem sitter fler personer och längst fram står tre personer som leder gudstjänsten.
Foto: Lasse Bengtsson

När kyrkan flyttar till stranden

Picknickfiltar finns det gott om på de halländska stränderna. I Varberg firas även picknick-gudstjänster med inspiration från andra sidan Nordsjön, Forest church i England.

Nu är det inte bara på stranden man samlas till gudstjänst ute i det fria. Första picknick-gudstjänsten i år hölls på Hästhagaberget, temat var inte oväntat ”Berg”. I juni samlades man vid fästningsmuren ett stenkast från Barnens badstrand, med Varbergs välkända kallbadhus i blickfånget. Temat var ”Vatten”. Tredje gudstjänsten får temat ”Skog”, då samlas man bland tallarna vid Randens hög, och sommarens sista blir vid Carl Larssons äng med tema ”Svamp”. Alla platserna inom gång- och cykelavstånd från stan.

– Vi vill testa nya former för att nå nya människor och ge plats för människor utanför byggnaden, säger prästen Olle Philipsson, som tillsammans med diakon Li Almgren och musikern Simon Bladh håller i och planerar gudstjänsterna.

Gudstjänsten under tälttaket inleds med tikva, då alla får resa sig upp, röra på kroppen och sträcka händerna mot himlen. Tikva är hebreiska och betyder hopp och används inom friskvård även utanför kyrkan.

– Andas in Guds frid, andas ut dina bekymmer, låt dem få segla i väg på havet, säger Li Almgren, medan vi alla sträcker armarna mot den blå himmeln.

En grupp människor på en gräsklädd strand lyfter sina händer uppåt mot himlen.
Gudstjänsten inleds med tikva - alla sträcker armarna mot den blå himlen. Foto: Lasse Bengtsson

Och sedan följer psalmen ”Nu är det morgon” ackompanjerad av såväl Simon Bladhs gitarr som måsarnas skrin.

Predikan består av ett delande av tankar kring temat vatten, och de bibliska kopplingarna är många, från vidundren som Leviatan i Gamla testamentet till dopets vatten i Nya testamentet. Törst, svalka men också mörker; vattnet kan stå både för hot och för räddning.

Att man valt tältet som kyrka är förstås också kopplat till israeliternas tabernakel.

– Det blir en symbol; Gud tältar mitt ibland oss, säger Olle Philipsson.

På gräsplanen vid fästningsmuren finns flera stationer där man kan stanna upp och reflektera över dagens tema, som vid akvariet som barnen fyllt med maneter, en liten krabba och annat de hittat vid strandkanten. Och i någon av hängmattorna kan man vila och låta sig vaggas av vinden.

Vad tycker då deltagarna? Korsväg frågade ett par:

– Härligt att få vara ute, vi är med för första gången. Spännande med de kopplingar de gör till Bibeln, säger Max Göransson.

– Jättemysigt, ett bra påhitt detta. Fint att få samlas lite mer lekfullt för både barn och vuxna, tycker Anna-Sofia Kosterhed.

Picknick-gudstjänsterna är en del av församlingens strategi för att hitta nya former för gudstjänstfirande. Ett exempel är Messy church, pilgrimsvandringar ett annat. Sinnesromässor är ett tredje exempel, i dem följer man tolvstegsprogrammet med sinnesrobönen som ingång och avslutning. Till dessa mässor har man kopplat sinnesroträffar på Bryggan, församlingens kafé, där besökarna kan samtala, fika och dela livets villkor med varandra.

– Vi har pilgrimsteologin med oss och tar vandringen ett steg till. Vi stannar på en plats och slår upp tältet i stället. Det ska inte ses som ett cirkustält, utan som ett beduintält, förklarar Olle Philipsson.

Begreppet Forest church uppstod i England under pandemin, då man hade betydligt hårdare restriktioner än vad vi hade i Sverige. Då samlades man till gudstjänst i skogen.

– När pandemin sedan var över, var det många som tyckte att ”varför gå tillbaka till stenbyggnaderna?” Så man har fortsatt med sina samlingar i naturen. Det behövs inte så många träd i England för att man ska kalla det forest, säger Olle Philipsson med ett leende.

Framför en hög stenmur sitter en grupp människor på mattor och stolar under ett tillfälligt tälttak. Framför dem står en person med gitarr och en person som talar.
Picknick-gudstjänsten tog plats vid fästningens stabila murar. Foto: Lasse Bengtsson

Ett annat engelskt begrepp har börjat sprida sig; Rewilding churches (fritt översatt återförvildande av kyrkan). Begreppet har hämtat inspiration från rewilding nature, då man återskapar miljöer för att hjälpa rödlistade arter att överleva genom att låta naturen utvecklas utan mänsklig påverkan. Boken Rewilding the Church av Steve Aisthorpe har blivit en “bibel” för denna rörelse.

Hans tes är att kyrkligt liv har blivit alltför institutionaliserat och alltför styrt uppifrån, kyrkan är alltför obenägen att ta risker och har tappat fokus från evangeliet – livet med Jesus. Och alltför tam (domesticated). Receptet; en förvildad kyrka.

Kanske kan ”rödlistade” kyrkobesökare då hitta dit.

Än har trion bakom experimenten i Varberg inte gett sig ut i denna vildmark. Men det kanske kommer.

– Vårt uppdrag är att göra något för dem vi annars inte ser i kyrkan, säger Olle Philipsson.

Text och foto: Lasse Bengtsson

Texten har tidigare publicerats i tidskriften Korsväg nr 3 2023