MSS - Mötesplats Stift-Student

MSS betyder Mötesplats Stift-Student och anordnas för dig som är antagen präst- eller diakonkandidat i Göteborgs stift samt för dig som studerar till kyrkomusiker eller församlingspedagog och är anmäld till Göteborgs stift.

Innan du är behörig att gå slutår/din sluttermin på Svenska kyrkans utbildningsinstitut skall du vara med på MSS-dagar. I Göteborgs stift innebär detta för dig som lämnat in din stiftsanmälan från och med  ht-23  att du ska delta i våra obligatoriska MSS-kurser; "Kyrka idag - att leva i Guds mission" som äger rum i augusti, "Identitet och uppdrag" en helg i november samt "Tro för nästa generation" en helg i januari. För den som önskar finns också möjlighet att delta i en retreat på Lilleskog i april (ej obligatorisk men öppen för alla) samt enskilda dagar. När du deltar på MSS är det kostnadsfritt för dig, du bidrar med din tid och ditt engagemang. Du förväntas delta hela kurstiden och är det internat sover du på kursgården. Grundprincipen är delat boende. Har du särskilda behov som gör att du inte kan dela rum behöver du ange detta i anmälningsformuläret. 

Obligatoriska MSS-dagar 2024

 

Att leva i Guds mission - MSS, 15-18 augusti 2024, Helsjön
Anmälan och mer information finns här

 

Identitet och uppdrag - MSS, 22-24 november 2024, Helsjön
Anmälan öppnar 1 april 2024

MSS-dagar 2024

 

Min tro och kyrkas tro, 7 feb - 22 maj, digitalt
Anmälan och mer information finns här

 

Psalmbok, teologi och liturgisk sång – prästkandidater, 11 mars 2024, Vasakyrkan och 18 april 2024, Högsbo kyrka 
Anmälan och mer information finns här

 

Retreat 12-14 april 2024, Lilleskog
Anmälan och mer information finns här

 

Praktikutbildning – prästkandidater, 3-5 maj 2024, Helsjön Folkhögskola
Anmälan och mer information finns här

 

 

Anmälan öppnar 1 november respektive 1 april varje år. 

Mötesplats stift-student är (enligt Nämnden för Utbildning, forskning och kultur 20110902)  ”till för att lära känna sitt stift men också ett möte mellan blivande och tjänstgörande, diakoner och kyrkomusiker, församlingspedagoger och präster.”  Studenten erbjuds under MSS-kurserna bearbetning av tro, kallelse och blivande yrkesidentitet samt introduktion till och kännedom om Göteborgs stift. Under kursdagarna ges också en chans att lära känna och bygga nätverk tillsammans med andra studenter på väg in i kyrklig tjänst, sina blivande kollegor.

 

    Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

  • Marie Svensson

    Marie Svensson

    Göteborgs stift

    Stiftskonsulent, Rekrytering, Projektledare Våld i nära relationer, Församlingsutvecklingsenheten