MSS - Mötesplats Stift-Student

MSS betyder Mötesplats Stift-Student och anordnas för dig som är antagen präst-, och/eller diakonkandidat i Göteborgs stift samt för dig som studerar till kyrkomusiker eller församlingspedagog och är anmäld till Göteborgs stift. Innan du är behörig att gå slutår/din sluttermin på Svenska kyrkans utbildningsinstitut skall du vara med på 8-10 MSS-dagar.

MSS-dagarna ingår som en obligatorisk del av utbildningen till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker samt präst och skall vara fullföljda innan det är dags att söka till Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut/få ut examensbevis som kantor.

Obligatoriskt för samtliga studenter är Sommar-MSS (4 dagar) och Höst-MSS/Vinter-MSS (2 dagar).

För präst-, och diakonstudenter är även MSS-retreat obligatoriskt (2 dagar).

Övriga kan delta i en MSS- retreat i mån av plats.

Nedan finner du ett antal andra dagar som du kan gå som MSS. Efter dessa kurser ska du göra en inlämningsuppgift. Du finner dessa dokument tillsammans med reseräkningsblankett mm via länken. 

MSS-kurserna är kostnadsfria. 
Övernattning och mat ingår. Ta med egna lakan till Åh stiftsgård och Helsjöns folkhögskola. Vid MSS-kurserna är gruppen viktig. Vi förutsätter därför att du deltar aktivt från kursens början till dess slut. ​
Anmälan är bindande, vid återbud senare än 14 dagar innan kursstart debiteras en avgift på 500 kr. Resa till och från kursen bekostas av Göteborgs stift.
OBS! Vid anmälan, fyll i under "övrigt" vad du studerar till. Under "Församling/Organisation" skriver du "Göteborgs stift". 

 

Litteraturseminarier 10 juni eller 20 dec 2022, Stiftskansliet i Göteborg
Kursen ger 1 MSS-dag
I anmälan, skriv under övrigt "MSS-student och studerar till..."
Anmälan och mer information finns här.

 

Sommar-MSS, 18-21 augusti 2022, Helsjön folkhögskola
Kursen ger 4 MSS-dagar
I anmälan, skriv under övrigt "MSS-student och studerar till..."
Anmälan och mer information finns här.

 

Orgellärarnätverk, 22 augusti 2022 , Kungälv
I anmälan, skriv under övrigt "MSS-student och studerar till..."
Anmälan och mer information finns här.

 

Kick off / På lika villkor, 25-26 augusti, Göteborg
Kursen ger 2 MSS-dagar
I anmälan, skriv under övrigt "MSS-student och studerar till..."
Anmälan och mer information finns här.

 

Stiftets musikerdag, 29 augusti 2022, Göteborg
Kursen ger 1 MSS-dag
I anmälan, skriv under övrigt "MSS-student och studerar till..."
Anmälan och mer information finns här. 

 

Lördagsseminarierum med Christina Grenholm, 17 sep 2022, Stiftskansliet i Göteborg
Kursen ger 1 MSS-dag
Anmälan och mer information finns här

 

Lördagsseminarierum med Fredrik Ivarsson, 22 okt 2022, Stiftskansliet i Göteborg
Kursen ger 1 MSS-dag
Anmälan och mer information finns här

 

Orgelfestivalens utbildningsdag, 17 oktober 2022, Göteborg
Kursen ger 1 MSS-dag
I anmälan, skriv under övrigt ”MSS-student och studerar till...”
Anmälan och mer information finns här.

 

Grundutbildning för konfirmandarbete, 12-13 november, Helsjön folkhögskola
Kursen ger 2 MSS-dagar
I anmälan, skriv under övrigt "MSS-student och studerar till..."
Anmälan och mer information finns här. 

 

Höstretreat 18-20 november 2022, Lilleskog
Kursen ger 2 MSS-dagar
I anmälan, skriv under övrigt "MSS-student och studerar till..."
Anmälan och mer information finns här.

 

Vinter-MSS 13-15 januari 2023, Åh stiftsgård
Kursen ger 2 MSS-dagar
I anmälan, skriv under övrigt ”MSS-student och studerar till...”
Anmälan och mer information finns här. 

    Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

  • Marie Svensson

    Marie Svensson

    Göteborgs stift

    Stiftskonsulent, Rekrytering, Projektledare Våld i nära relationer, Församlingsutvecklingsenheten