Stiftsmusiker Ulrika Melin Lasson
Foto: Kristine Ålöv

Möt stiftsmusiker Ulrika Melin Lasson

Om ett yrkesval som grundar sig i en vilja att ge tillbaka. Ulrika Melin Lasson har arbetat i kyrkan hela sitt yrkessamma liv, cirka 27 år. Sedan 10 år tillbaka arbetar hon som stiftsmusiker på Göteborgs stiftskansli, en tjänst som hon själv beskriver som rolig och varierande.

Vikten av att bli tagen i anspråk och av att få ta ansvar

Det är inte ovanligt att just kyrkan fostrar unga människor som på olika sätt arbetar med musik och även Ulrika Melin Lasson har funnits i kyrkans värld hela livet.

– Jag växte upp på stiftsgård och fick där hjälpa till och spela musik. I högstadiet fick jag ta ansvar och leda kören i kyrkan och i gymnasiet blev jag medhjälpare i barn- och ungdomsverksamheten samt på barnkörsläger. Jag blev tagen i anspråk och fick ta ansvar, något som gjorde att jag växte in i ett musikaliskt sammanhang. Det tror jag lade grunden till mitt musikintresse och till mitt yrkesval, berättar Ulrika.

Hon har en traditionell kyrkomusikerbakgrund med kantorsutbildning vid dåvarande Sköndalsinstitutet och organistutbildning vid Musikhögskolan i Göteborg. Vid sidan av dessa har hon dessutom studerat körpedagogik och religionsvetenskap. Efter studierna fick Ulrika tjänst som kyrkomusiker i en församling i Göteborgsområdet, något hon minns med glädje.

Att få jobba med tro, människor och musik, att finnas i den skärningspunkten, det är stort.

– Det är så roligt att få arbeta med sång och musik på så många olika sätt, berättar hon. Att få jobba med tro, människor och musik, att finnas i den skärningspunkten, det är stort. Musiken i så många genrer och stilar; med gregorianiken och dess ursprung från förkristen tid, musik från hela kyrkohistorien ända till musik från våra dagar. Och så improvisationen, den som sker i stunden. I musiken får många erfarenheter av Gud. Det är viktigt och på riktigt, inte nåt pynt som vi har för att det ska vara trevligare i kyrkan. Musiken hör ju dessutom hemma i hela kyrkans väsen, i gudstjänsten såklart men också i undervisningen, i diakonin och missionen. Kyrkans identitet som en sjungande kyrka är stark och viktig att förvalta vidare till kommande generationer.

I församlingstjänsten uppskattade hon också särskilt att få driva olika typer av utvecklingsarbete och efter 16 år i församling såg hon fram emot att få använda alla fantastiska erfarenheter på ett nytt sätt. Det var en av anledningarna till att hon sökte tjänsten som musikkonsulent (nuvarande stiftsmusiker) vid Göteborgs stiftskansli.

Mångfacetterad tjänst som arbetar med främjande

Tjänsten som stiftsmusiker är en del av enheten för församlingsutveckling, som till stor del arbetar med att främja arbetet i församlingens verksamheter på olika sätt. Och Ulrikas tjänst fokuserar till stor del på just detta.

– Mitt jobb är att främja musiklivet i församlingarna genom att anordna fortbildningar och mötesplatser för kyrkomusiker. Att bevaka och främja musiken och dess viktiga plats i stiftets församlingar. I tjänsten ingår också att arbeta med blivande kyrkomusiker, att möta och coacha studenterna i deras utbildning och i de stiftsförlagda delarna av utbildningen. Dessutom arbetar jag till viss del med gudstjänstfrågor där ju musiken är en central del, berättar hon. En liten del av tjänsten är också placerad i domkyrkopastoratet där hon leder de två yngsta flickkörerna och spelar på en del gudstjänster.

– Att få förankra sig i församlingsverksamhet varje vecka tror jag är unikt för min tjänst på stiftskansliet och jag upplever det som otroligt berikande, fortsätter hon.

Tjänsten som stiftsmusiker är mångfacetterad och arbetsuppgifterna varierar bland annat beroende på olika beslut som fattas i förtroendemannaleden.

– När jag var ny på stiftskansliet arbetade vi med den nya kyrkohandboken och då jobbade jag mycket med den. Men nu är ju den sedan länge färdig och fokus ligger på andra arbetsuppgifter. Förändringarna ligger i tjänstens natur och den variationen tycker jag är otroligt rolig, berättar Ulrika.

– Jag gillar att få vara en kugge i jobbet med olika typer av utvecklingsarbete inom musiken i kyrkan, att få vara med och förändra och utveckla, säger hon.

Det gäller att ha ett helikopterperspektiv, att koppla ihop det lokala i församlingen med kyrkan som helhet

En vilja att ge tillbaka för allt jag fick med mig i uppväxten

Förutom yrkeskompetensen kräver tjänsten en förmåga att kunna se kyrkans och organisationens helhet, hur allt hänger ihop.

– Stora delar av mitt jobb går ut på att kunna se samband och visualisera hur samverkan skulle kunna fungera mellan olika aktörer. Det gäller att ha ett helikopterperspektiv, att koppla ihop det lokala i församlingen med kyrkan som helhet, säger Ulrika.

– Jag tror på att göra saker tillsammans över församlingsgränserna och jag tänker att stiftsorganisationen på olika sätt kan hjälpa till och samordna det, fortsätter hon.

–  Jag har alltid velat arbeta med sång och musik i kyrkan. Mitt yrkesval är inte bara en förlängning av den musikaliska bakgrunden i kyrkan utan också en vilja att ge tillbaka för allt jag fick med mig i uppväxten, berättar hon.

Text och bild Kristine Ålöv

mer om Ulrika Melin Lasson

Namn: Ulrika Melin Lasson

Ålder: 53 år

Arbetstitel: Stiftsmusiker

Bor: Göteborg

Vad drivs du av i ditt arbete?

– Att jobba med sång på olika sätt är min största drivkraft, jag kan inte riktigt sätta ord på hur fantastiskt det är! Jag drivs mycket av att barnen och de unga ska få hitta sitt sjungande, säger Ulrika.

– När sången minskar i samhället spelar kyrkan en oerhört viktig roll. Det är en av få platser i samhället där man arbetar med sång och får sjunga tillsammans över åldersgränserna. Det hittar du ingen annan stans, förutom möjligtvis Lotta på Liseberg, säger Ulrika och skrattar till.

– Men skämt åsido, att få sjunga hela livet och över åldersgränserna är något som vi måste värna om och vårda hela tiden, fortsätter hon. Körsång med verksamhet på olika nivåer och för olika åldrar är en av församlingarnas viktigaste miljöer; där möter människor Gud och varandra i musiken. Dessutom lyfter hon orgelspelet som särskilt roligt.

– Att få spela orgel är en jätterolig del av jobbet. Orgeln är ett unikt instrument och jag kan inte nog understryka hur viktig den är för församlingens och kyrkans musikliv.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut?

 Ulrika upplever att hon inte riktigt kan beskriva en vanlig arbetsdag och menar på att ingen dag är den andra lik.

– Det är en hel del eget arbete. Jag jobbar mycket administrativt och sitter i möten med kollegor och andra aktörer för att planera fortbildningar och mötesplatser. Men det handlar också om att ta saker på volley. Plötsligt ringer det någon från en församling och då kan jag behöva ägna en stor del av dagen till konsultativt arbete för just den församlingen, berättar Ulrika.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Ulrika tycker att det är svårt att lyfta någon speciell arbetsuppgift som ”den bästa”, men lyfter variationen som oerhört rolig.

– Det är en härlig blandning av att träffa förtroendevalda, församlingar eller studenter, till att lära barn noter i någon av körerna i Domkyrkan, eller spela på högmässan i Domkyrkan på söndagen. Det är fantastiskt med den variationen, den gör att man inte tröttnar!