Foto: Frida Blomqvist

Möt skogsförman Andreas Augustsson

Andreas Augustsson är en av de som arbetar med skogarna i Göteborgs stift. Andreas jobb är att ta hand om delar av de skogar som kyrkan förvaltar sedan hundratals år tillbaka. För honom är det givande att få se konkret resultat i skogarna, och att få utlopp för sitt intresse för naturen – även på jobbet.

Arbetet som skogsförman kretsar kring skogens livscykel. En vanlig dag på jobbet åker Andreas till någon av fastigheterna inom sitt område, och ser över skogen just där. 

– Vid den här årstiden behöver jag exempelvis leta vindfällen och barkborreangrepp, och jag ser över förra årets planteringar. Kanske planeras någon avverkning, då snitslar jag allting och ser till att ta hänsyn exempelvis till exempel forn- och kulturlämningar i närheten av området.

Eftersom arbetet är så nära naturen kräver det ett intresse för skogen och jorden. Andreas bor på en liten gård där han brukar jorden och har djur, så han har ett stort naturintresse med sig in i rollen.

– Med intresset kommer kunnandet. Jag tror att mitt stora intresse för skogen och allt därikring gör att jag trivs på mitt jobb. Jag kan se att det mesta hänger ihop. Kyrkan är ju unik i sin skogsförvaltning, skogen är något man känner värme och ödmjukhet inför. Även de mjuka värdena får ta plats här. 

Andreas har jobbat i stiftets skogar i ungefär 10 år. Innan dess har han arbetat som maskinförare och manuellarbetare, drivit eget företag och varit virkesinköpare för ett skogsbolag. Det som lockade honom till tjänsten på Göteborgs stift var hans intresse för en mer långsiktig förvaltning.

– Som virkesinköpare gör du en enskild affär och sedan släpper du den. Här får du vara med under hela omloppstiden och sköta skogarna efter bästa förmåga, och förhoppningsvis kan du lämna över något till nästa generation som är bättre än när du startade. Det är väldigt långa ledtider med skogsbruk, så helst skulle man behöva jobba i 100 år för att få ett riktigt facit. 

De skogar som Andreas förvaltar täcker ungefär 11 000 hektar. Det är alltså stora ytor som han behöver hålla koll på.

– Nu när jag har varit på varje fastighet i så många år har jag lärt känna dem och vet var det är utsatt. Så jag tycker jag lyckas hålla koll, fastän det är mycket mark. Men efter stormar och liknande händelser hinner jag inte springa överallt, då kan vi behöva ta in extern hjälp.

Utöver att se efter skogen ingår det i Andreas jobb att planera åtgärder som avverkning, röjning och plantering, och att ha kontakt med olika entreprenörer, skogs- och länsstyrelsen och grannar till markerna. Den kontakten är en av de saker Andreas tycker bäst om med arbetet, tillsammans med möjligheterna att testa sina idéer om förbättringar i skogarna.

– Det känns som att vi kommer framåt, vi ställer om skogar, vi byter träslag där ett annat är bättre för den biologiska mångfalden, vi tar hänsyn till de arter som är hotade eller skyddade och vi avverkar inte mer än tillväxten. Det handlar om att bruka utan att förbruka, både för miljön och den ekonomiska avkastningen. Det kan låta som en konflikt, men vi tar stor hänsyn till miljön, och det vi brukar genererar hållbara produkter.

– Det roligaste på jobbet är när man ser ett bra resultat på det man utfört. Det kan vara en lyckad föryngring där det växer bra, en fin välgallrad skog, eller en väl genomförd föryngringsavverkning där nästa generation skog ska få växa upp.

Text och foto: Frida Blomqvist, stiftskommunikatör

 

Vill du läsa mer om Svenska kyrkans markinnehav? Förvaltning av prästlönetillgångar - Göteborgs stift (svenskakyrkan.se) 

Mer om Andreas

Namn: Andreas Augustsson
Ålder: 41
Arbetstitel: Skogsförman
Bor: Dals-Ed

Läs vidare

Förvaltning av prästlönetillgångar

Svenska kyrkans skog, jord och fonder går under den gemensamma benämningen prästlönetillgångar.

Medarbetarintervjuer

På Göteborgs stiftskansli samsas mängder av olika yrkesgrupper. Möt människorna som på olika sätt bidrar till att få Göteborgs stift att fungera.