Hr-specialist Johanna Wagnborg
Foto: Torgny Lindén

Möt HR-specialist Johanna Wagnborg

Johanna Wagnborg arbetar som HR-specialist på Göteborgs stiftskansli sedan fyra år tillbaka. Ett arbete hon ser som viktigt för kyrkan. Här berättar hon om sina många olika arbetsuppgifter, sin bakgrund och vad som gör henne perfekt för just det här jobbet.

Johanna Wagnborg har som HR-specialist på stiftskansliet många strängar på sin lyra. Hennes roll går i grunden ut på att vara arbetsgivarens handläggare på arbetsplatsen vilket innebär att hon arbetar med ledningsgruppen och är chefsstöd i arbetsgivarfrågor.

– Rent praktiskt kan det innebära att jag tar fram riktlinjer kring olika frågor, att jag för samtal med cheferna och bollar saker som de står i för tillfället, berättar Johanna.

– Jag arbetar även med en hel del rutinmässiga HR-uppgifter såsom att stötta i HR-processer, jobba med arbetsmiljö- och rehabfrågor, ha fackliga kontakter, sitta med i fackliga förhandlingar och vara med och rådgöra i lönefrågor på olika sätt. Dessutom är jag sekreterare i Personalutskottet vilket jag tycker är jätteroligt. Det är kul att få arbeta med så oerhört kompetenta förtroendevalda, fortsätter hon.

I sitt arbete får Johanna vara med och utveckla nya arbetssätt inför framtiden. Ett exempel är arbetet med att etablera Svenska kyrkans löneservice där hon för tillfället är utlånad på 20 procent till ett projekt på nationell nivå.

– Ja, det är lite klurigt att förklara enkelt vad vi arbetar med men krasst handlar det om att vi ser över vilka saker på stiftskanslierna som skulle kunna hanteras mer likformigt för att underlätta lönehandläggning, berättar hon.

– I det tittar vi på olika anställningsformer, bland annat för jourhavande präst. Det här är sådant jag tidigare arbetat med att kartlägga på en mer lokal nivå och det känns roligt att det via chefsled nu har utvecklats och blivit ett officiellt uppdrag. Det innebär att jag får se effekten av mitt arbete på olika sätt. Att få vara med att skörda frukten av vissa av de frön man sått, menar hon. 

Under sina år på Göteborgs stiftskansli har Johanna särskilt vurmat för att tillgängliggöra information och på så sätt skapa en mer transparent och öppen arbetsmiljö.

– Kompetensen måste finnas i organisationen och inte hos enskilda medarbetare, menar hon. Om någon avslutar sin tjänst eller blir sjukskriven en längre period så måste all relevant information som denne har finnas tillgänglig, förklarar hon.

– Ja, det där var väl kort sammanfattat några av de arbetsuppgifter jag sitter med, säger hon och skrattar.

Det är viktigt att alla anställda har samma bild av vart vi ska, annars skapar folk sin egen. Därför har stiftskansliet ett strategidokument som tydligt beskriver vart vi vill för att vi ska kunna skapa den där gemensamma bilden.

HR-stöd är en viktig funktion för Svenska kyrkans utveckling

Jag tror att HR är en väldigt viktig funktion som länge saknades och som blir allt viktigare. Det är svårt att vara chef, särskilt inom en så stor organisation, och som chef måste du ha tillgång till bra stödfunktioner, anser hon.

– Det finns en tendens att inte vill ta tag i obekväma problem. Men för att komma någonstans måste vi våga ta konflikter, det är enda sättet att komma framåt. Först då kan vi också arbeta mot samma mål, fortsätter hon. Där tror hon att HR kan vara ett utomordentligt stöd.

– Det är viktigt att alla anställda har samma bild av vart vi ska, annars skapar folk sin egen. Därför har stiftskansliet ett strategidokument som tydligt beskriver vart vi vill för att vi ska kunna skapa den där gemensamma bilden. En stiftsstrategi, som syftar till att säkerställa att Göteborgs stift bidrar till att uppfylla vision och verksamhetsidé i enlighet med stiftets roll och uppdrag, säger hon.

Att trivas och att få arbeta relationellt

Johanna har sin bakgrund i dåvarande Missionskyrkan (nuvarande Equmeniakyrkan) där hon både vart aktiv i ungdomsarbetet och som ungdomsledare. Därför passade det som handen i handsken när hon fick tjänst som HR-generalist på Sveriges Kristna Råd i Stockholm.

– Jag trivdes väldigt bra där och fick inblick i kristenheten i Sverige och så även Svenska kyrkan, menar hon. Sen tog livsförändringar henne tillbaka till Göteborg och hon började arbeta med HR-frågor och som chefsstöd för Göteborgs stad.

– Jag tycker om att arbeta relationellt, vilket innebär att jag arbetar genom att lära känna dem jag ska stötta och sen använda den kontakten i arbetet, berättar hon.

– På Göteborgs stad arbetade jag med 17 förskolechefer och arbetade mycket relationellt. Jag försökte lära känna cheferna för att vara medveten om deras drivkrafter och sedermera stötta på det sätt som just individen behövde. Då var det också väldigt roligt att arbeta! Detta är något som jag tagit med mig och så arbetar jag även idag, fortsätter hon. 

– Sen, dagen innan julafton 2016, fick jag tips om en tjänst som HR-specialist på Göteborgs stift och jag tyckte att det lät kul. Jag kände mig egentligen inte helt färdig på kommunen men visste också att det här var helt rätt tjänst för mig, så jag sökte, gick på intervjuer och fick jobbet! Och där är vi idag, säger hon och ler.

Att få arbeta med sin hobby

Men vad är det som gör att just Johanna Wagnborg passar så bra på den här tjänsten?

– Förutom relevant utbildning tror jag att det är viktigt att gilla struktur, ordning och reda. I grunden är jag nog egentligen inte en person som prompt måste ha ordning och reda runt omkring mig, men jag förstår att det blir bäst så och jag är duktig på det, berättar hon.

– Sen har mitt arbete faktiskt också hjälpt mig att ta till mig den egenskapen som del i min personlighet, fortsätter hon.

– Det kommer också väl till pass att kunna leverera lite svårare nyheter på ett bra och konstruktivt sätt. Det är något jag känner mig bekväm med och som jag ständigt också får tillfälle till att öva på i mitt jobb. 

Johanna tycker verkligen om sitt arbete och upplever själv att hon är rätt person på rätt plats.

– Det är ju fantastiskt att få arbeta med min hobby. Att hjälpa människor att åstadkomma saker och komma framåt är något jag verkligen brinner för, berättar Johanna och ler stort.

Mer om Johanna Wagnborg

Namn: Johanna Wagnborg

Ålder: 35 år

Arbetstitel: HR-specialist

Bor: Göteborg

Vad drivs du av i ditt arbete?

–  Jag drivs av att hjälpa folk att komma framåt och blir oerhört glad när jag ser andra lyckas. Och som jag nämnde tidigare så drivs jag av att arbeta relationellt. Det är en del av min personlighet, att försöka lära känna dem jag ska jobba med och sedan använda det i arbetet. Det gör jobbet väldigt roligt!

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut?

–  Oj, en vanlig dag? Jadu, jag svarar på mail och går på många och olika möten. Det är väl på ett ungefär det jag gör. Däremellan arbetar jag med olika dokument, uppdaterar intranätssidor och handlägger olika ärenden.

Vad är det bästa med ditt jobb?

–  Det är att jag får arbeta långsiktigt för kyrkan, att få bidra till att bygga kyrka. Många funktioner inom Svenska kyrkan handlar ju om att på olika sätt vara ett stöd för den grundläggande uppgiften. Jag jobbar inte i första ledet, men jag gillar att jag kan bidra med min del och jobba för att kyrkan ska kunna utföra sitt uppdrag.