Foto: Frida Blomqvist

Möt förvaltningssekreterare Lea

För Lea Myllylä finns det inget roligare än att prata om dokumenthantering och arkiv. Hon arbetar som förvaltningssekreterare för Göteborgs stifts prästlönetillgångar, som förvaltar fastigheter, skog och fonder. För henne innebär arbetet med dokumenthantering att säkerställa att vi har tillgång till information nu och i framtiden och att ge sina kollegor utrymme för det de är bäst på.

Lea berättar att hennes arbete som förvaltningssekreterare handlar om mycket mer än att vara registrator och lägga upp ärenden i ärendehanteringssystemet – det handlar om att se till att informationsprocesserna fungerar:

– Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Vårt regelverk styr hur vi ska hantera våra handlingar, som i huvudsak ska registreras och bevaras, och det behöver vi leva upp till. Mitt jobb är att se till att vi följer reglerna, men också att se till att mina kollegor får utrymme att göra det de är bra på. De är experter på skog, egendomsförvaltning och ekonomi, och jag är expert på dokumenthantering.

– Jag får också vara med och utbilda både mina kollegor och anställda i församlingar och pastorat. Då får jag tillfälle att prata om dokumenthantering, och det finns inget roligare att prata om!

Prästlönetillgångarna förvaltar de fastigheter och materiella tillgångar som en gång kom till för att avlöna prästerna. De förvaltas numer av stiften och den avkastning som tillgångarna ger delas bland annat ut till församlingar och pastorat. För Lea innebär det att hon arbetar nära stiftets egendomsförvaltare med olika typer av ärenden som gäller prästlönetillgångarnas mark. 

– Som förvaltningssekreterare får jag se mycket av det som händer i verksamheten, vilket är jätteintressant. Vi har över 200 fastigheter som vi förvaltar, avverkar skog på, arrenderar eller hyr ut, och allt dokumenteras, så det blir snabbt som att försöka hitta en nål i en höstack om vi inte har struktur. Det jag gör på jobbet idag ska gå att förstå i framtiden, man ska kunna hitta i våra handlingar och vårt arkiv. Svenska kyrkans handlingar är en del av det nationella kulturarvet, så våra handlingar är extra viktiga.

Innan Lea började på Göteborgs stift arbetade hon som nämnd- och planeringssekreterare i två av Göteborgs kranskommuner. Hon har också en masterexamen i offentlig förvaltning, och har läst arkiv- och informationsvetenskap. Hon ser många likheter mellan Svenska kyrkan och den offentliga sektorn:

– Vi styrs till exempel av stiftsfullmäktige och stiftsstyrelse som kan liknas vid en kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Jag har haft väldigt mycket användning av mina studier här. 

Att Lea verkligen brinner för frågor kring informationshantering är tydligt. Hon har ett samhällsengagemang sedan barnsben, och hon drivs av att vara med och se till att våra gemensamma resurser sköts korrekt:

– Väldigt länge har folk tagit det offentliga och demokratin för givet, men hur det offentliga styrs påverkar människor väldigt mycket, och vi har stort inflytande att påverka det i Sverige. 

– Min mormor har varit en stor inspiration för mig. Vi pratade ofta om orättvisor och hur världen fungerar, och det har påverkat mig, jag har alltid varit samhällsintresserad. Jag vill att saker ska bli gjorda ordentligt, och jag känner ett ansvar över det. Det är intressant att nu få påverka själv i mitt jobb, och att få jobba i en organisation som Svenska kyrkan, där vi tydligt är kyrka och har våra värden och det vi står för. Att jobba för en organisation som tycker att det är viktigt och som värnar människan, det betyder mycket för mig.

Text och foto: Frida Blomqvist

Mer om Lea

Namn: Lea Myllylä
Ålder: 31
Arbetstitel: Förvaltningssekreterare
Bor: Göteborg