Foto: Agneta Riddar

Messy Church – en rörig kyrka för alla

Lesley Baker i Cowplain i Södra England var med och startade konceptet Messy Church 2004, som spritt sig bland annat till Sverige. – Vi förstod att det var viktigt att involvera hela familjen och att äta tillsammans, berättar Leslie, för att barnen skulle komma, ha skoj och förstå vem Gud är.

I Cowplain, en förort till Portsmouth i södra England, är det full aktivitet i den moderna kyrkan. Här finns barn, tonåringar, föräldrar och andra vuxna, alla i full färd med att förbereda dagens Messy Church (stökig, rörig kyrka). På borden finns grejer för att pyssla eller skapa, i en hörna kan man kanske snickra, några vill sjunga. Några finns redan i köket för att förbereda måltiden. Innan måltiden ska alla samlas för en stund av lovsång. 
  
Många församlingsmedlemmar är redan på plats i S:t Wilfrids Church, i full gång med att smycka sin kyrka. Några klipper häcken, några kommer med blommor, växter, frukter, svampar och grönsaker. En kvinna har med sig tavlor hon målat. 
Alla kommer i tacksamhet för att smycka kyrkan till skördefesten, tacksamhet för allt vad jorden och naturen ger oss, tacksamhet över vad kyrkan betytt för de här människorna – och fortfarande betyder. Lesley Baker var med när allt startade för femton år sedan och hon minns.

– Vi har ett så fantastiskt hus, vår kyrka, med så många möjligheter och utrymmen. Och så har vi många församlingsmedlemmar med olika gåvor, som kan olika saker. Så vi började fundera över hur vi skulle kunna ta allt detta tillvara. Hur skulle Gud kunna ta detta tillvara?

I England är många barn välkomna till olika ungdomsklubbar, Youth clubs, där de är engagerade i olika saker. Så Lesley och en annan av initiativtagarna, Lucy Moore, tänkte att de skulle göra något liknande. Barnen skulle få komma på torsdagar en timme för att få ha skoj, ha trevligt och förstå vem Gud är. Men Lesley och Lucy ville involvera hela familjen. Ganska snart förstod de att det skulle vara nödvändigt att också ha en gemensam måltid, om föräldrarna skulle vara med. För barnen behövde ju äta efter skolan och innan de gick och la sig.

– Att äta tillsammans är ju verkligen bibliskt, menar Lesley. Det för människor samman och visar att den kristna kyrkan är en familj.

Så småningom utformades ett hållbart koncept: Lek, pyssel och sång tillsammans, sen en gudstjänst och avslutningsvis en måltid.

Vi förstod att det var viktigt att involvera hela familjen.

– Det kom mycket folk redan från början, minns Lesley, mellan femtio och hundra personer. När det då gick så bra för oss i början kom andra församlingar hit och ville se hur vi gjorde.

– I början var det ju inte en officiell rörelse som det är nu, men vi blev alltmer organiserade. Lucy tog kontakt med BRF, Bible Reading Fellowship som är en kristen välgörenhetsorganisation, som finansieras av donationer från privatpersoner, kyrkor och stiftelser samt välgörenhetsverksamhet.

Med BRF i ryggen blev rörelsen allt mer organiserad. Man började undervisa ledare, började ge ut böcker, berätta för andra och växa allt mer.

– Vi förstod att det var viktigt att involvera hela familjen, vi hade stadga och struktur och på så sätt kunde rörelsen bli både nationell och internationell.

Sakta men säkert blev det en framgångssaga som spred sig till andra församlingar, till andra ställen i England, till Europa, till Australien, till Kanada, till USA. På många ställen kallas det för Messy Church – som kan översättas med en stökig, rörig kyrka, inte så ordentlig. På andra ställen har man anammat konceptet, men inte namnet, som inte är lika självklart på andra språk.

I Göteborgs stift och i Karlstad hittar vi Messy Church i många församlingar, ibland under andra namn som Spagettigudstjänst eller Himmel och pannkaka.

– Ibland har vi varit uppemot hundra personer, berättar Lesley. Under perioder har det minskat, några lämnar, men andra kommer in. Men nu har vi en verksamhet som fungerar.

– Många familjer vill att deras barn ska få växa upp med kyrkan, även om de själva inte är regelbundna gudstjänstbesökare. Vi möter familjer som inte vet hur de ska be tillsammans med sina barn eller att barnen kan ha med bönen i alla aspekter i livet. De kanske inte vet att de kan be om de är ledsna i skolan, att de kan be Gud hjälpa dem på skolgården. Det är något Messy Church kan hjälpa till med. Vi vet ju inte vart detta leder, vi vet bara vad vi kan göra och att Gud gör resten!

Lesley berättar att under de första åren var de flesta vuxna så upptagna av alla sina göromål att de inte hade tid att prata med familjerna, men då organiserades det. En person började hälsa välkommen, en annan blev en ”lyssnare”, en medmänniska som lyssnade på problem och glädjeämne och erbjöd förbön. Detta blev väldigt uppskattat.

– Vi upptäckte hur viktigt det var att känna alla till namn och att acceptera dem för vilka de var.

Lesley har arbetat med barn hela livet. Som dagmamma, med egna barn och som medlem i Mothers Union, en internationell kristen välgörenhetsorganisation som försöker stödja familjer över hela världen. Medlemmarna är inte alla mödrar eller ens alla kvinnor, eftersom det är många föräldrar, män, änkor, singlar och morföräldrar som är involverade i dess arbete.

– För mig handlar hela livet om en slags tillbedjan. Vi sitter här och talar med varandra och Gud är närvarande i det. Jag lagar kanske mat för andra och då är Gud också inkluderad i det. Så i allt jag gör i Messy Church är Gud närvarande. Om du gör något fantastiskt, om du målar en fin tavla, om du sjunger en sång, om du lyssnar till en berättelse, om du ber, om du äter – i allt vad du gör blir det som en tacksägelse till Gud. Så det är så jag tillber Gud, genom att prata med dig, dela detta med dig. Och dela det med Gud.

Lesley Baker var med när Messy Church startade i Cowplain för femton år sedan. Då vågade hon knappt vara öppen med att hon var troende. Nu vågar hon leda bönen inför både barn och vuxna.  Foto: Agneta Riddar

Har du alltid trott på Gud på det sättet?

– Nej inte alls. När jag var barn gick vi till kyrkan på söndag som alla andra. Och gick till söndagsskolan. Många kristna säger ju att den dagen blev jag frälst, men så är det inte alls för mig. Detta har gradvis växt fram. Hela trons pussel har liksom lagts till rätta.

Någon sticker till mig ett papper när jag kommer, det är församlingens bönelista. Här finns böneämnen för månadens alla dagar, personer som bett om förbön, bön för deltagare i gudstjänster, bön för Ukraina, bön för barnen i skolan, bön för namngivna människor. En bön för månadens alla dagar.

När Messy Church startade var Lesley mer försagd, vågade knappt vara öppen med att hon var troende.

– Men sen har jag ju förstått att Gud är med mig överallt, oavsett om jag leker med barnen eller lagar mat. Och allt är lika värdefullt.

Så nu vågar Lesley stå inför hela församlingen, både vuxna och barn, och med stora, öppna gester leder hon bönen. Hon står inför alla och lyfter frimodigt armarna mot skyn och ber:

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. 
  
Text & foto: Agneta Riddar 
  
(En längre version av texten har tidigare varit publicerad i tidskriften Korsväg nr 4 2022) 

Läs vidare

Reportage

Skildringar från olika delar av stiftsorganisationens liv och verksamhet.