Foto: Getty Images

Låt de unga bli våra förebilder!

Redan i Bibelns första kapitel får vi människor ett förvaltaransvar för skapelsen. Ett ansvar som vi är dåliga på att ta. Ofta gör vi istället som Bibelns första människor gjorde; skyller ifrån oss. Ansvaret är någon annans, kanske politikernas, kanske storföretagens eller stormakternas.

Men Gud har gjort oss alla myndiga, och bara om vi tar vårt ansvar kan vi börja försöka ställa till rätta. Under pandemin visade vi att vi kan ställa om i stort som smått. Vi alla tillsammans – regeringar, lokalsamhällen och individer. Men när det gäller klimathotet så sker inte den omställning som enligt forskarna är nödvändig – och det nu. Varför inte?

Nyckeln kanske är att vi inte förstår hur vi skulle kunna göra skillnad, eller att många saknar hopp om en bättre framtid. Motkraften ser vi främst hos många unga som tar det ansvar vi alla borde ta. Låt dem bli vår förebild! Och låt oss be Gud om ledning i att förändra det vi kan. För vi kan mycket – bara vi vill! 

Text: Frank Lorentzon, stiftsteolog 

Läs vidare

Krönikor

Hör personliga röster ge sina tankar om ämnen som Göteborg stiftsorganisation verkar för.

Medarbetarintervjuer

På Göteborgs stiftskansli samsas mängder av olika yrkesgrupper. Möt människorna som på olika sätt bidrar till att få Göteborgs stift att fungera.