Lär känna ditt stift

Information för nyanställda men även för dig som har arbetat i några eller många år i Göteborgs stifts församlingar. Välkommen till en förmiddag då du kommer att lära känna Göteborgs stift och stiftskansliets arbete för att stödja församlingarna. Ons 19 apr 2023 8:30, Stiftskansliet i Göteborg

Stiftskansliet på Lilla Bommen är alltid öppet för medarbetarna i stiftets församlingar. Denna dag vill vi speciellt inbjuda till en information om Göteborgs stift. Det kommer att handla om kyrkans organisation, fromhetstraditioner i stiftet och var du kan vända dig för att få stöd och hjälp.  Du kommer att möta stiftsmedarbetare från de olika enheterna som finns på stiftskansliet. 

Målgrupp: Alla intresserade

Detta är ett fysiskt arrangemang.

Kostnadsfritt
Förmiddagsfika och lunch ingår

Ons 19 april 2023 8.30-13.15, Stiftskansliet i Göteborg
Anmäl dig senast den 5 april 2023