Foto: Adobe Stock

Längtan efter att djupdyka tillsammans 

Bibelskola brukar höra ungdomsåren till, när man är på väg ut i livet. I Varberg är det annorlunda. När församlingen bjöd in till bibelskola med samtal i centrum var intresset överväldigande – bland nyfikna människor som mognat i sin tro. 

Helsjöns folkhögskola har under några år haft en uppskattad bibelskola dagtid för seniorer under olika namn, de senaste åren under namnet Hanna och Symeon. Namnet har man förstås tagit från berättelsen i Lukasevangeliet om Hanna och Symeon, som i templet ägnade sig åt fasta och bön i väntan på att få se Messias. Om Hanna sägs att hon var ”till åren kommen”, 84 år gammal. Deltagarantalet på Helsjön har legat kring 15 varje termin, flera har återkommit termin efter termin. Det goda samtalet är en bärande del i kursen.

– Samtalen om bibeltexterna med mogna människor har varit så roliga att de borde räknas till nöjeskontot, säger Carl-Magnus Adrian, präst och tidigare rektor på Helsjön, nu frilansande lärare och ansvarig för bibelskolan.

Men – med ny regering minskade bidragen till folkhögskolor och folkbildning radikalt. På Helsjön insåg man att man inte hade råd att fortsätta med bibelskolan i den form man haft.

– Samtidigt tyckte vi att den var för bra för att läggas ned. Äldre vill inte bli underhållna utan utmanas. Man slutar inte utvecklas för att man blir äldre.

Carl-Magnus började söka efter nya vägar i olika församlingar. När han tog kontakt med prästen Martin Jonsson i Apelvikshöjds kyrka svarade han entusiastiskt att det skulle passa precis i Apelvikshöjd. De två gick till kyrkoherde Fredrik Ivarsson och fick svaret att detta är ”precis vad vi ska satsa på i Varberg”. Dörrarna var med andra ord öppna.

Carl-Magnus Adrian Foto: Lasse Bengtsson

– Gud öppnar dörrar, konstaterar Carl-Magnus.

För att få kursen att bli av behövdes minst tolv deltagare.

– Vi tänkte att vi skulle slå på stort och räknade med 25 deltagare, vi trodde att vi tog i då, säger Fredrik Ivarsson.

Det kom över 50 anmälningar, inte bara från Varbergs församling utan också från grannförsamlingar. De flesta är seniorer, men inte alla. Många är ideellt engagerade i sina församlingar.  

Det stora intresset gör att man får dela upp i två grupper, som undervisas parallellt.

– Det blir trångt, men det får gå. När det blåser får man hissa segel, säger Fredrik. Studierna är ganska ambitiöst upplagda med 15 kursdagar en gång i veckan. Det är inte en avslutad kurs, den kan fortsätta termin efter termin. Vi har ingen studieplan som ska fullbordas, ingen examen.

– Folkbildningstanken, att man utvecklas genom delande, är bärande i upplägget av kursen, säger Carl-Magnus Adrian. Det goda samtalet är en viktig del, man får komma varandra nära. Som äldre har man kanske varit van vid att lyssna, i det goda samtalet får man dela sina egna tankar med andra och möta andras tankar och erfarenheter. Också i vuxen ålder vill vi få växa.
 
Fredrik Ivarsson har också skrivit en bok om Bibeln och klimatkrisen.

– Bibeln ingen lätt bok att läsa på egen hand. Det är lätt att tänka att det är experten, prästen och andra som är studerade, som kan tala om för andra hur det är. Så har ordningen varit. Men ju fler som läser själva och lär sig förstå sammanhang, ju mer vitaliserar det kyrkan. Bibelkunskap är viktigt.

– Ju fler som kan delta i samtal om Bibeln och själva bedöma desto bättre, i stället för att förlita sig på auktoriteter. Det är en del av den evangeliska och lutherska strävan att var och en ska ha kunskap om Gud och kunna bedöma och läsa. Det blir kanske inte lättare att komma överens, men lättare att tala med varandra, när man inser att det där med bibelsyn är inte så enkelt som jag trott.

Kursen innehåller tre olika spår: Gamla testamentet, Nya testamentet samt Tro och liv. Den sista delen leds av olika anställda i församlingen; präster, diakoner, musiker, pedagoger. Det handlar exempelvis om existentiell hälsa, psalmboken, andlig vägledning, bibelsyn, tröst i Bibeln, frikyrka och folk­kyrka. 

Två av deltagarna är Irene Boman och Mimmi Hedelin. Irene är 75 år, pensionerad sjuksköterska och kyrkvärd i Apelvikshöjds kyrka. Mimmi, 70 år, har lämnat yrkeslivet som skolledare bakom sig. Också hon är kyrkvärd, men i Varbergs kyrka.

Irene har varit med sedan första kursen 2017 på Helsjön. Vad var det som lockade? 

– Jag var nyfiken, sedan har det blivit lite av ett beroende, säger Irene Boman. Det var en trevlig miljö på Helsjön och trevliga studiekamrater. Och när jag fått nosa lite, så vill jag veta mer.  

Vad skiljer en kurs för 65-plussare från en vanlig bibelkurs för yngre?

– Det är inga läxor, ingen tenta eller några prov. Jag sitter bara med och suger åt mig som ett läskpapper.  

Mimmi Hedelin kom med på kursen just då pandemin slog till och satte det mesta på paus. Kursen flyttade då över på zoom.

Irene Boman och Mimmi Hedelin Foto: Lasse Bengtsson

– Jag såg ett anslag i kyrkan och blev nyfiken, jag kände att jag hade tid att fördjupa mig. Jag kände att jag hade en längtan efter fördjupning, säger hon.

– Så jag träffade kompisarna på Helsjön via zoom. Det var en upplevelse i sig att diskutera djupa tankar via zoom, kan jag tycka, med folk som man inte kände utan bara såg på zoom. Vi var indelade i små grupper, det fungerade bra och jag tyckte jag kände dem när jag fick se dem live.

– Kursen ger mig nya dimensioner för egen fördjupning. Framför allt är jag glad över de goda samtal som ger nya vinklar på tillvaron.

I höstas fick deltagarna skriva en betraktelse inför den kommande söndagen.

– Lärarna utgick från att vi skulle klara det. Vi fick formulera det utifrån egen tro och tolkning, och jag tror att vi alla var överens om att vi klarade det.

Var det språk för mogen tro ni fick formulera?

– Ja. Det finns så mycket klokskap hos var och en som man delar med sig av i samtalet, man känner igen sig och får nya infallsvinklar. 
 
Text & foto: Lasse Bengtsson

(Texten har tidigare varit publicerad i tidskriften Korsväg nr 1 2023)   
 

Läs vidare

Korsvägsartiklar

Ett urval av artiklar och krönikor från tidskriften Korsväg.

Medarbetarintervjuer

På Göteborgs stiftskansli samsas mängder av olika yrkesgrupper. Möt människorna som på olika sätt bidrar till att få Göteborgs stift att fungera.