Foto: Getty Images

Kunskap + Gud = ?

Det är så mycket vi inte förstår om nu Gud finns. Som varför det går bra för den elake, medan den gode lider – borde inte Gud låta olyckan slå mer rättvist och drabba dem som förtjänar det? Eller varför det alls finns ondska och lidande – borde inte all ondska försvinna om Gud finns och är både god och mäktig?  

Vi förstår inte, precis som bibelns Job, som var en god människa som drabbades av stor olycka. När Gud till sist svarade Job var det inte med en förklaring så mycket som att Gud fick Job att inse att Gud, den Gud som fanns innan alltings begynnelse och som kommer att bestå även efter alltings slut, är större än vad vi människor kan begripa. Men att vi ändå kan tro på och leva med Gud – att Gud känner oss var och en och vill vara en del av våra liv.

Jesus ger Gud ett ansikte för oss, visar hur Gud vill liv och helande av både skadade människor och skadade relationer. Hur Gud vill upprättelse, ja hur Gud kämpar mot allt ont. Det kan vi veta – och den kunskapen räcker gott! 

Text: Frank Lorentzon, stiftsteolog