Foto: Magnus Aronsson

Teologiska hörnan – ny satsning på Bokmässan i Göteborg

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan utökar i höst sin medverkan på Bokmässan i Göteborg med en ny monter – Teologiska hörnan, en plats för mingel om livets stora frågor.

- Det ska bli en plats för levande, myllrande samtal där ämnena skiftar, med fokus på fördjupning. Vi har sett hur frågor om Gud, mening och existens engagerar mässbesökarna och erbjuder nu en ny arena för detta, säger Sara Wrige, präst och ansvarig för Teologiska hörnan.

Teologiska hörnan bygger bland annat på erfarenheterna från i fjol, då Svenska kyrkan ansvarade för Bokmässans temascen ”Om:bildning”. I anslutning till scenen fanns präster och teologer på plats för att prata med mässans besökare. Det blev ett uppskattat inslag och visade på ett tydligt intresse för det öppna samtalet om livsfrågor, säger Sara Wrige.

MINGLA MED FÖRFATTARE, FORSKARE OCH BISKOPAR
Teologiska hörnan kommer att ligga i anslutning till Svenska kyrkans etablerade Se människan-scen. Hörnan gästas av författare och forskare som är aktuella med böcker eller annan utgivning.  Några namn som kommer att möta är ärkebiskop Antje Jackelén, biskopen i Göteborgs stift Susanne Rappmann, och teologerna Ola Sigurdson och Susanne Wigorts Yngvesson, som båda uppmärksammats för sina böcker i skärningspunkten mellan religion, kultur och samhälle. Sammanlagt blir det ett fyrtiotal gäster i montern under mässdagarna.

- De kommer inte att hålla någon form av föredrag, utan just finnas till för samtal och frågor, säger Sara Wrige.

Antje Jackelén Foto: Magnus Aronsson

FÖRHOPPNING OM SAMTAL SOM OCKSÅ UTMANAR
Värdar i montern är teologer och studenter som också gärna samtalar med Bokmässans besökare. I monterns bokhyllor samlas de senaste årens viktigaste utgivning inom teologi från Sverige och Finland.

Sara Wrige hoppas på spänstiga samtal, där också kyrkan på olika sätt blir utmanad.

- För oss som kyrka innebär teologi nödvändig självkritisk reflektion. Samtalet med kultur och andra kunskapsfält bidrar till teologins utveckling.

KOMPLEMENT TILL SEMINARIER OCH FÖRFATTARSAMTAL
Teologiska hörnan blir ett permanent inslag på mässan. Den kompletterar Svenska kyrkans medverkan i det ordinarie seminarieprogrammet och Se människan-scenen med författarsamtal.

- Bokmässan är sedan länge ett unikt sammanhang där kyrka och kulturliv ger och får impulser av varandra. Teologiska hörnan blir ytterligare en förstärkning i detta, säger Mikael Ringlander, projektledare för Svenska kyrkans medverkan på Bokmässan.

 

PROGRAM 

Torsdag

Invigningen av teologiska hörnan inleds med ett samtal på Se människan-scenen
kl. 10.00 med professor Ola Sigurdson och biskop Björn Vikström

10.20-10.45         
Ola Sigurdson, professor i systematisk teologi, Göteborgs universitet. Har gjort teologi om kroppen, politik, film, zombies m.m.

11.15-11.45
Lisa Buratti
, doktorand i Nya Testamentet, Lunds universitet. Skriver om begreppet vägen. De första kristna kallades som ”dem som tillhör Vägen”, vad betyder det?

Björn Vikström Foto: Aarne Ormio

12.15-12.45         
Sara Wrige, präst och doktor i fysik. Skriver och fortbildar om frågor om teologi och naturvetenskap.                     

13.15-13.45         
Björn Vikström, biskop i Borgå. Aktuell med en bok om sexualitetens, parförhållandets och äktenskapets teologi. Fontana Media.

14.15–14.45        
Cristina Grenholm, präst, forskare och kyrkosekreterare, Svenska kyrkan. Aktuell med forskning om Gud, förtvivlan och hopp.

15.15–15.45
Elisabeth Gerle
, präst och professor i etik. Aktuell med boken Passionate Embrace, Cascade. Skriver om kropp och Eros, nationalism och fred.

16.15-16.45         
Joel Halldorf
, forskare och författare. Skriver ofta om teologi i och om samtiden. Skribent på Expressens kultursidor. NOD/Dagen och Libris.

17.15-17.45         
KG Hammar
, ärkebiskop em. Aktuell med teologi om hur man kan prata om Gud, om fred och om Dag Hammarskjöld.

 

Fredag

09.15-09.45         
Clara Nystrand och Ida Wreland, från podden Tolkning pågår. Det är en teologipodd med tolkande samtal om tro och liv. Varje poddavsnitt är ett samtal mellan två eller fler personer om söndagens bibeltexter.

10.15-10.45         
Jesper Svartvik, präst och professor i religionsteologi vid Lunds universitet. Skriver i sin senaste bok om konsten att bli vän med nåden. Verbum.

11.15-11.45         
Pontus Bäckström och Lisa Westerberg, Kyrka mot Rasism. Ett nätverk och initiativ av engagerade i Svenska kyrkan som vill motverka rasism och stå upp för människovärde och mångfald.

Ola Sigurdson Foto: Johan Wingborg

12.15-12.45         
Patrik Hagman, docent i politisk teologi, Åbo akademi. Aktuell med den tredje boken i hans OM-serie: OM TRON  Att söka den djupa verkligheten. Artos.

13.15-13.45         
Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik med systematisk teologi och mänskliga rättigheter vid THS. Aktuell med boken Övervakad: Människor, maskiner & Gud. Timbro förlag. 

14.15-14.45         
Lina Sjöberg, teolog som blivit skönlitterär författare. Hennes senaste roman, Simson, handlar om en vilsen ung man som hemsöks av ett raseri och kämpar för att få ihop sitt liv. Weyler förlag.

15.15-15.45         
Ulf Jonsson, religionsfilosof på Newmaninstitutet, jesuitpater och redaktör för Signum. Har bl.a. skrivit om hur man kan tänka om Gud. Signum.

16.15–16.45        
Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan. Ofta aktuell i samtidsdebatten, inte minst om kyrkans roll i samhället.

17.15–17.45        
Jakob Wirén, docent i systematisk teologi. Forskar och skriver om religionsmöten och om kyrkans undervisning.           

18.15-18.45         
Lovisa Nyman, doktorand Lunds universitet. Forskar om förståelsen av mellanmänskligt beroende i feministisk teologi och hur denna teologi kan vara en resurs för det svenska samhället.

Lördag

09.15-09.45         
Jenny Ehnberg
, forskare Svenska kyrkan. Forskar om etik i en global värld, bl.a. om vad mänskliga rättigheter innebär.

10.15-10.45         
Martin Westerholm
, forskare GU och redaktör för International Journal of Systematic Theology. Forskar om filosofiska grunder för Kristen tro och etiska implikationer.

11.15-11.45         
Sven Hillert
, präst och författare. Skriver i sin senaste bok om hur tron behöver förnyas för en hållbar framtid. Argument förlag.

Susanne Rappmann Foto: Torgny Lindén

12.15-12.45         
Jonas Eek
, präst, teolog och debattör och ledarskribent. Skriver ofta om kyrkan och samtidens utmaningar. Verbum.              

13.15-13.45         
Mikael Winninge
, docent i Nya testamentets exegetik. Aktuell med Dödahavsrullarna på svenska. Ansvarig för arbetet med översättning av Bibeln till svenska, samiska och övriga minoritetsspråk. Bibelsällskapet.

14.15–14.45        
Susanne Rappmann
, biskop i Göteborgs stift. Har forskat om teologi och funktionshinder. ”Vår Gud bär sår" är hennes valspråk.

15.15-15.45         
Mikael Larsson
, forskare och bibelvetare Svenska kyrkan. Aktuell med forskning om barn i Bibeln och om Bibeln i samtidskulturen.

16.15-16.45         
Lennart Thörn
, forskare och pastor. Har ägnat sitt yrkesliv åt fördjupning och forskning av Lukasevangeliet, aktuell med kommentarbok med både provocerande och revolutionerande tankar. Libris.

17.15-17.45         
Andreas Holmberg
, präst och doktorand, Stockholms stifts forskarskola. Studerar den teologi som växer fram i svenskkyrkliga församlingar i utpräglade mångfaldsmiljöer.

 

Söndag

10.15-10.45 
Karin Rubenson
, doktorand i kyrkovetenskap, Uppsala universitet. Forskar om barns plats i gudstjänsten och om hur de upplever den.

11.15-11.45         
Viktor Aldrin, lektor i SO-didaktik, Högskolan i Borås. Forskar om teologi och pedagogik. Aktuell med boken om Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola. Artos.

Caroline Krook

12.15-12.45         
Kent Wisti, präst, satiriker och bildkonstnär. Aktuell med tre böcker och flera utställningar. Kyrkan, samtiden och konsten är hans områden.

13.15-13.45         
Caroline Krook, biskop, har skrivit flera bön- och meditationsböcker, senast om Dan Wolgers konst. Ingmar Bergman har hon nalkats utifrån de existentiella frågorna i filmerna.

14.15-14.45         
Per Eckerdal, teolog och biskop. Har bl.a. arbetat med frågor om diakonivetenskap, och nu senast med Svenska kyrkans nya gudstjänstböcker, som togs i bruk i somras.

15.15-15.45         
Staffan Olofsson, professor emeritus i Gamla testamentet vid Göteborgs universitet. Har bl.a. skrivit om Bibeln och skönlitteratur.