Kvalitetsmässan program 2023
Foto: Daniel Hultenmo

Svenska kyrkans program under Kvalitetsmässan

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan medverkar i en mängd olika programpunkter under Kvalitetsmässan – Europas ledande konferens- och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Göteborgs stifts biskop Susanne Rappmann, Annie Lööf, Centerpartiets före detta partiledare och biskop emerita Antje jackelén är några av alla de som deltar i våra programpunkter. Utöver programpunkterna har vi också en monter tillsammans med Bräcke Diakoni. 21-23 nov 2023, Svenska mässan Göteborg.

Svenska kyrkan medverkar på olika sätt i följande programpunkter.

Tisdag 21 november 2023


Jämställdhet, mångfald och inkludering: En nyckel till mänskliga rättigheter

Tisdag 21 november 2023, 11.30 – 11.45, tv-studion, Svenska mässan.

Medverkar gör:
Antje Jackelén, ärkebiskop emerita

Existentiell hälsa i Göteborg

1984 började WHO uppmuntra sina medlemsländer att förutom den fysiska, psykiska och sociala hälsan också arbeta med existentiell/andlig hälsa. I Göteborg har Hälsolots Centrum (Göteborgs stad och VGR) gjort detta på bibliotek, ungdomsmottagningar, vårdcentraler, äldreboenden i samverkan med Svenska kyrkan och Göteborgs universitet med Öppna kort - en modell för existentiella samtal, med spännande resultat. Vad handlar detta om och varför? Samtalskorten är sedan 2023 tillgängliga via nätbokhandeln.

Tisdag 21 november 2023, 13.45 – 14.15, Öppet forum, Svenska mässan.

Medverkar gör:
Erika Svenske, projektsamordnare, Maria Andersson, Hälsoinformatör, Hälsolots Centrum
Ida Hallgren, psykolog och doktorand vid Göteborgs universitet
Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks församling Svenska kyrkan

Seminariearrangör: Svenska Kyrkan

Hot mot det öppna samhället

Att politiker, tjänstemän och andra offentliga personer får ta emot hot och utstå hat är något vi känner till sedan länge. Det är inget som kommer försvinna men man kan ju inte bara acceptera att så är det att vara en offentlig person. Så vad gör man då? Hur hanterar man det rent personligen och vad kan man förvänta sig för stöd från den egna organisationen och myndigheter? I slutändan är det trots allt ett hot mot demokratin genom att det påverkar möjligheten att utföra sitt uppdrag på rätt sätt.

Tisdag 21 november 2023, 14.30 – 15.30, seminarium A1, Svenska mässan.

Medverkar gör:
Annie Lööf, f.d. partiledare Centerpartiet
Antje Jackelén, ärkebiskop emerita 
Carin Götblad, polismästare NOA 
Britta Lejon, ordförande Fackförbundet ST
Moderator: Per Svensson, journalist Dagens Nyheter

100 år av idéburna innovationer

För 100 år sedan såg man i Göteborg behov av riktade insatser till de då mest utsatta i samhället. Stiftelsen Bräcke diakoni grundades och började utbilda diakonissor, dåtidens distriktssköterskor, och satsade på barnen i hamnkvarteren och i fattigvården. Så småningom ledde det till helt nya idéer kring vård och omsorg av barn med förvärvade hjärnskador och senare införde man hospicevården i Sverige. Idag ser behoven något annorlunda ut men det handlar fortfarande om utanförskap, ojämlikhet och de idéburna aktörerna spelar återigen en större roll. Hur tar vi vara på eldsjälarnas innovationer och hur kan vi samverka kring att lösa samhällsutmaningarna?

Tisdag 21 november 2023, 16.15 – 17.15, seminarium G1, Svenska mässan.

Medverkar gör:
Per Eckerdal, biskop emeritus och tidigare direktor för Bräcke diakoni 
Boel Andersson-Gäre, adjungerad professor Jönköpings Universitet
Emma Blomdahl Wahlberg, kommunikationsansvarig Generation Pep 
Moderator: Thomas Schneider, utvecklingschef Bräcke diakoni

Seminariearrangör: Bräcke diakoni och Svenska Kyrkan

Vilken ledare vill du vara?

Som ledare i ett demokratiskt samhälle är man inte allenarådande och kan fatta beslut utan att ta hänsyn till omgivningen och de personer man leder. Förutom att ta hänsyn till detta och även se till allas bästa behöver man ibland kompromissa och göra avkall på vissa saker för att komma framåt. Men var går gränsen för när man inte vill kompromissa längre och inte sätta makten före sina värderingar och det man tror på? Hur håller man sina värderingar levande i sitt ledarskap samtidigt som man når resultat?

Tisdag 21 november 2023, 16.15 – 17.15, seminarium A3-4, Svenska mässan.

Medverkar gör:
Annie Lööf, f.d. näringsminister och partiledare Centerpartiet
Moderator: Ulf Sjögren, stiftprost Svenska Kyrkan


Onsdag 22 november 2023

Ledarskapsinsikter från en karriär inom den amerikanska armén

Den pensionerade generallöjtnanten William Troy beskriver åtta viktiga lärdomar och insikter han lärt sig från sina 38 år i USA:s armé. Ledarskapsteorier är utan tvekan värdefulla men det är ännu viktigare att fokusera mer på det praktiska inom ledarskapet som är tillämpligt på alla nivåer i organisationen. Inom den amerikanska armén använder man sig av ”The Army Leadership Doctrine”, som inspirerar och stödjer medarbetarna för att uppnå uppställda mål. Syftet är att både analysera ledarskapsframgångar och misslyckanden för att utveckla ledarna och skapa en effektivare organisation.

Onsdag 22 november 2023, 8.30 – 9.15, seminarium A3-4, Svenska mässan.

Medverkar gör:
William Troy, f.d. generallöjtnant USA:s armé
Moderator: Ulf Sjögren, stiftprost Svenska Kyrkan

Seminariespråk: Engelska


Spioneri eller yttrandefrihet?

Hösten 2022 röstade riksdagen ja till en grundlagsändring som innebär att utlandsspioneri kriminaliseras och införs som tryck och yttrandefrihetsbrott. En motivering till ändringen var att den skyddar demokratin, medan kritikerna menar motsatsen, att yttrandefriheten inskränks och demokratin urholkas. Men vad innebär ändringen i praktiken? Finns det verkligen en reell risk att t.ex. visselblåsare och journalister döms till fängelse i en stark demokrati som Sverige?

Onsdag 22 november 2023, 13.30 – 14.30, seminarium G1, Svenska mässan.

Medverkar gör:
Anders Kompass, f.d. ambassadör och FN-tjänsteman
Anne Lagercrantz, vice vd SVT 
Robert Hannah, riksdagsledamot (L)
Moderator: Erik Blix, journalist Sveriges Radio

Vad gör oss till hela människor?

Homo sapiens har gått från att vara en doldis på savannen till att bli den dominerande arten på jorden. Men har vi tappat någonting väsentligt på vägen, ett element av helhet, vilket skapat splittring, stress och tomhet och gjort människan isolerad från sitt sammanhang? Eller är det rentav så att människan aldrig haft förmågan att leva i helhet och balans? Finns kanske en del av lösningen i det som WHO kallar existentiell hälsa, i att våga ställa frågorna om vad livet handlar om och vad som gör oss till människor?

Onsdag 22 november 2023, 15.00 – 16.00, seminarium A2, Svenska mässan.

Medverkar gör:
Ola Sigurdson, professor vid Göteborgs universitet
Cecilia Sjöholm, professor vid Södertörns högskola 
Kerstin Evelius, sektionschef för Uppdrag psykisk hälsa SKR
Moderator: Johanna Gustafsson Lundberg, Docent teologisk etik Lunds universitet

Seminariearrangör: Svenska Kyrkan.


Ledarskap som tar ditt lag till seger

En bra ledare har förmåga att identifiera och utveckla varje individs unika talanger och styrkor genom att skapa en positiv och stöttande miljö för att övervinna utmaningar och nå sin fulla potential. Som ledare måste man hantera en variation av personligheter, färdighetsnivåer och spelarroller inom laget. Vilka kommunikationsstrategier behövs för att inspirera och motivera sina teammedlemmar? Hur skapar man en positiv lagkultur som stimulerar tillväxt och prestation? Lyssna till en ledare som når framgång med ibland lite okonventionella metoder där ryktet berättar om dikter, balett och tecknad film.

Onsdag 22 november 2023, 15.00 – 16.00, seminarium A3-4, Svenska mässan.

Medverkar gör:
Per-Mathias Högmo, tränare BK Häcken
Moderator: Marika Palmdahl, präst Svenska Kyrkan

Torsdag 23 november

Att ge plats för eftertanke

Hur håller vi oss levande mitt i stress, sjukdom och död. Liv och död möts. Var finner vi livsmod och sällskap i mötet med våra patienter, kollegor och oss själva? Sjukhuskyrkan på Östra sjukhuset erbjuder samtalsgrupper för personal kring ”Att vara människa och professionell.” Biblioteket på Drottning Silvias barnsjukhus erbjuder barn och unga på sjukhuset Läsklubb; högläsning som naturligt kan öppna för livets frågor.

Torsdag 23 november 2023, 10.00 – 10.30, Öppet forum, Svenska mässan.

Medverkar gör:
Gustaf Källvik, bibliotekarie på Lekterapi och bibliotek, Drottning Silvias barnsjukhus
Birgitta Fält, psykolog 
Bertil Helander, präst Sjukhuskyrkan Östra sjukhuset

Seminariearrangör: Svenska Kyrkan


Lokal mobilisering kring föräldrasamverkan i socioekonomiskt utsatta områden

Bergsjöns Studiecenter Läxhjälp, BSL, visar på kraften i en lokal mobilisering och hur en civilsamhällesaktör kompenserar och täcker upp där välfärdssamhället brister. BSL startade som ett samarbete mellan föräldrar i Bergsjön, Bergsjöns församling och bostadsbolaget Familjebostäder som ett sätt att förbättra barns möjligheter att klara skolarbete och har sedan växt till ett bredare integrationsarbete, byggt på föräldrasamverkan.

Torsdag 23 november 2023, 10.45 – 11.15, Götascenen, Svenska mässan.

Medverkar gör:
AnnSofie Olsson, diakon Bergsjöns församling Svenska Kyrkan 
Arfi Yosuf, förskolärare.

Ingen ska behöva lägga sig hungrig

Matfattigdom blev ett av förra årets svenska nyord. Allt fler får svårt att få pengarna att räcka till det nödvändigaste som mat. Varje kväll finns det människor i vårt närområde som ofrivilligt lägger sig hungriga. Detta trots FN:s globala mål om att avskaffa hunger. Hur arbetar vi tillsammans för att lösa situationen?  

Torsdag 23 november 2023, 12.15 – 12.45, Öppet forum, Svenska mässan.

Medverkar gör:
Susanne Rappmann, biskop Göteborgs stift
Jenny Broman, kommunalråd för Vänsterpartiet Göteborg 
Marcus Herz, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet

Seminariearrangör: Svenska Kyrkan


HUG – organiserad medmänsklighet

Help Ukraine in Gothenburg, förkortat HUG, är en ideell och medlemsdriven organisation som startades den 26 februari som ett svar på Rysslands invasion av Ukraina. HUG drivs idag av människor för människor. Vi är en plattform, grundad av ukrainare i Sverige, med en vision om en rättvis och hållbar värld i fred. Vi vill underlätta för människor på flykt att få bli aktiva och integrerade samhällsaktörer. Detta vill vi uppnå genom en aktiv samverkan med samhällets olika aktörer.

Torsdag 23 november 2023, 13.00 – 13.30, Götascenen, Svenska mässan.

Medverkar gör:
Anders Leitzinger, kyrkoherde i Carl Johans pastorat, Svenska Kyrkan


Civil beredskap – ett nordiskt lärande

En nyckelfaktor i det nordiska samarbetet för civil beredskap är samverkan och ett ömsesidigt lärande. Med utgångspunkt i regeringsbeslut att stärka den civila förmågan bygger nu Sverige upp sin beredskap från en jämförelsevis låg nivå. När pandemin slog till var Finland bättre rustat, med t.ex. både handskar och masker, eftersom man i Finland inte dragit ner på sin beredskap. Hur jobbar man med civil beredskap i Helsingfors, hur ser det ut i Sverige och framförallt vad finns det att lära av varandra?

Torsdag 23 november 2023, 13.30 – 14.30, seminarium G3, Svenska mässan.

Medverkar gör:
Pasi Raatikainen, Lisa-Gun Bernerstedt, nationellt ansvarig för beredskap Svenska Kyrkan
Ida Texell, kommundirektör Upplands-Bro kommun
Carl Fredrik Graf, Landshövding i Östergötland
Moderator: Johanna Alskog, redaktör Altinget Säkerhet

Seminariet hålls växelvis på engelska och svenska.


Är de stora reformernas tid förbi?

Under 1930-talet ledde Ernst Wigforss genom en rad genomgripande reformer Sverige ur depressionen. Genom hans ledarskap lyckades Sverige kombinera decennier av häpnadsväckande ekonomisk utveckling med ständigt växande välfärd och jämlikhet. Hur kan man som politiker så som dagens värld ser ut ta ett större och mer långsiktigt grepp för att reformera den svenska välfärden? Vilka egenskaper krävs i det politiska ledarskapet och i det politiska landskapet för att lyckas med detta?

Torsdag 23 november 2023, 13.30 – 14.30, seminarium G2, Svenska mässan.

Medverkar gör:
Magdalena Andersson, partiledare Socialdemokraterna och f.d, statsminister
Bengt Westerberg, f.d. partiledare Folkpartiet samt f.d. socialminister och jämställdhetsminister 
Henrik Arnstad, författare till boken om Ernst Wigforss, "Den förbannade optimisten" 
Helle Klein, f.d. chefredaktör Dagens Arbete
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist Göteborgs-Posten


Vem står för stabiliteten på landsbygden när staten flyttar ut?

Torsdag 23 november 2023, 13.40 – 13.50, tv-studion, Svenska mässan.

Medverkar gör:
Susanne Rappmann, biskop Göteborgs stift

Anmälningsplikten – upprätthållande av lagen eller angiveri?

Torsdag 23 november 2023, 13.55 – 14.10, tv-studion, Svenska mässan.

Medverkar gör:
Axel Darvik, kommunalråd för Liberalerna i Göteborg
Anders Stenbäck, präst och Stiftsadjunkt Göteborgs stift

Reda – för samordning, struktur och info

Med appen Reda kan personer med funktionsvariation själva visa vem de är, vad de vill, hur de behöver ha sitt stöd på sitt sätt. Informationen finns där de är och går att dela med andra.

Torsdag 23 november 2023, 14.30 – 15.00, Öppet forum, Svenska mässan.

Medverkar gör:
Lina Bjarnegård Carlsson, leg logoped och projektledare

Seminariearrangör: Stiftelsen Bräcke diakoni