Svenska kyrkan lyfter begreppet Bildning på bokmässan

Nyhet Publicerad Ändrad

Pressmeddelande 2017-06-01

I dag presenteras programmet för Bokmässan 2017. Svenska kyrkan är huvudansvarig för årets tema ”Bildning”. Vid sidan av den etablerade Se människan-scenen kommer Svenska kyrkan att ha program på ytterligare två scener som lyfter en mängd perspektiv på begreppet bildning.

Temat bildning anknyter till Reformationsåret 2017, och att det i år är 500 år sedan Martin Luther enligt traditionen spikade upp sina teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg.

- När reformatorerna betonade sådant som rätten att själv kunna läsa Bibeln och bilda sig en egen uppfattning i andliga frågor så har det haft stor betydelse för vår syn på bildning och utbildning, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

I seminarier och på en särskild temascen, med namnet ”Om: bildning”, kommer begreppet bildning att belysas ur en mängd vinklar: historiskt, ur rättviseperspektiv, genom personliga berättelser och i förhållande till aktuella fenomen som filterbubblor, ”post truth” och faktaresistens.

Bildning handlar om mer än kunskap, det är i förlängningen en existentiell fråga som handlar om att växa som individ, utveckla moralisk känsla och förmågan att fatta omdömesgilla beslut, och därmed också vara med och bygga det goda samhället. Därför är det både självklart och angeläget för Svenska kyrkan att ta ansvar för bildningstemat på årets bokmässa, säger Antje Jackelén.

Tysklands förre president, den lutherske prästen Joachim Gauck är Svenska kyrkans gäst på Bokmässan. Han är i hemlandet känd som medborgarrättskämpe i forna DDR och en stark moralisk röst på den globala arenan. Han möter ärkebiskop Antje Jackelén i ett samtal om tro, politik, integritet och framtidshopp.

Från Tyskland kommer också historikern Heinz Schilling, som ses som en av världens ledande forskare på Luther och reformationen. Mark Levengood samtalar med honom och Antje Jackelén om hur arvet efter reformationen lever vidare, och om den kanske fortfarande pågår.

Såväl begreppet bildning som reformationens arv kommer också att på olika sätt problematiseras. Martin Luthers antisemitism och dess påverkan på nazismen tas upp i ett seminarium med idéhistorikern Stéphane Bruchfeld, teologen Jesper Svartvik och etikern Elisabeth Gerle.

Ett liknande tema har seminariet ”Humboldt versus Hitler”, som ställer frågan hur Tyskland och Österrike, de två länder där bildningsidealet kanske hölls högst under århundradet före världskrigen, också kunde bli de länder där nazismen växte fram och fick brett folkligt stöd. Medverkar gör författarna Lena Andersson, Per Svensson och Johan Östling.

Andra ämnen som möter i de 17 större seminarier där Svenska kyrkan är medarrangör är kvinnors plats i den kristna traditionen, toleransens gränser i ett demokratiskt samhälle, och hur effektivitetskrav i dag påverkar forskning och utbildning vid universiteten.

Svenska kyrkan har i år också ett särskilt samarbete med Utbildningsradion på det som kallas Fredagsscenen. Där kommer 14 seminarier på temat ”Bildning, mod och motstånd” att bandas av UR Samtiden och sändas i SVT:s Kunskapskanalen under hösten.

Det blir också ett sedvanligt fullmatat program på Svenska kyrkans ordinarie Se människan-scen, där ett 60-tal författare deltar i samtal om litteratur och livsfrågor.

- Att jobba med temat bildning har varit väldigt roligt och stimulerande. Det handlar om allas vår medfödda lust att upptäcka nya saker, men är också ett begrepp som väl låter sig lånas för kritisk granskning av olika företeelser, säger projektledarna för Svenska kyrkans arbete på bokmässan, Erika Hedenström och Mikael Ringlander.

De båda konstaterar att de många avhoppen från årets mässa också har påverkat Svenska kyrkans program.

- Totalt medverkar 109 författare på våra scener. Men flera som vi hade önskat skulle medverka och lyfta viktiga perspektiv har valt att utebli.  Det har påverkat våra möjligheter, men vi respekterar helt och fullt deras beslut.

Svenska kyrkans medverkan på Bokmässan:

17 större seminarier

Scenen ”Om:bildning” – författarsamtal, seminarier, personliga berättelser, med mera, på temat bildning.

Fredagsscenen – 14 miniseminarier som bandas av UR och sänds senare i höst.

Se människan-scenen – författarmöten om litteratur och livsfrågor.

Litterär gudstjänst – medverkan av författarna Eva Susso, Anna Höglund och Astrid Seeberger, samt biskop emeritus Martin Lind. Gudstjänsten leds av prästen Ludvig Lindelöf.

Fotografiska stråket – fotoutställningar med bland annat Årets bild 2016.

Musikalen Luthers ungar – av Karin Runow. Framförs i Göteborgs domkyrka.

Inledningskonsert i Göteborgs domkyrka – med den irländska kören Anúna och violinisten Linda Lampenius. Konserten uppmärksammar bokmässans två underteman ”Finland 100 år” och ”Röster från Irland”.

 

Bokmässan äger rum 28 september-1 oktober.