Succé för kyrkans scen

Nyhet Publicerad Ändrad

Liksom tidigare år lockade Svenska kyrkans program Se människan på Bok och biblioteksmässan många åhörare. Trots en större yta blev det trångt när många ville höra författare i samtal om gott och ont.

- Min känsla är att författarna gläds åt allvaret på vår scen. Det är en lugn plats som är bra för samtal. Författarna uppskattar också att möta en person som kan föra ett givande samtal.  De blir sedda på ett bra sätt av våra kunniga och pålästa samtalsledare, säger Mikael Ringlander, en av projektledarna för Se människan.

Över 10 600 besökte Se människan mot cirka 9 000 förra året. Dessutom deltog cirka 2 000 personer på det stora seminarieprogrammet och andra kulturarrangemang runt om i Göteborg.

Många goda samtal
Det var många spännande författare som avlöste varandra på Se människan. Mark Levengood, Bob Hansson, K G Hammar, ärkebiskopen, Mpho Tutu, Alexander McCall för att nämna några.
Många scenprogram filmades av Kyrkans tidning och går att se i efterhand. (Se faktaruta till höger.)
- Mark är en god berättare med ett bra innehåll.  Bob är alltid närvarande i det han säger och Tutu och McCall gick på djupet med frågor om livet, säger Mikael Ringlander.

Årets pressfotograf
En nyhet för i år var fotografiska stråket där Svenska kyrkan hade en del att bidra med, bland annat Årets bild och Heliga rum.  
- Vi hade även Pieter ten Hoopen årets pressfotograf på plats och det var vikigt, berättar Mikael Ringlander.

redaktionen@svenskakyrkan.se