Foto: Magnus Aronsson Ikon Kristian Pohl

Att stå på modets sida. Seminarium på Globala torget, Världskulturmuseet under Bokmässan 2021 finns nu på Youtube

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndagen den 26 september medverkar ärkebiskop Thabo Makgoba, Sydafrika, i ett samtal med ärkebiskop Antje Jackelén och Håkan Juholt, Sveriges ambassadör i Sydafrika, om att stå på modets sida.

Archbishop Thabo Makgoba

SÖNDAG 26 SEPTEMBER

Kl. 16.00–17.00

Att stå på modets sida – om kyrkans uppdrag att stå upp för mänskliga rättigheter i oroliga tider

Den svenska regeringens demokratioffensiv syftar till att främja och bevara demokratin i världen, ett uppdrag som idag är viktigare än någonsin. Olika aktörer behövs för att bemöta befintliga utmaningar, och som en del av det civila samhället har religiösa aktörer en roll att spela.

Med utgångspunkt i ärkebiskop Desmund Tutus och anglikanska kyrkans arbete i kampen mot apartheid i Sydafrika, samtalar ärkebiskop Thabo Makgoba, Sydafrika, Sveriges ambassadör i Sydafrika Håkan Juholt, och ärkebiskop Antje Jackelén, Sverige.

Vad betyder det att som kyrka ha en profetisk röst? Vad händer när olika kyrkor definierar det på olika sätt? Vilka demokratiska utmaningar och möjligheter står Sydafrika som land inför, och vilka uttryck bör, och kan global solidaritet i ljuset av detta ta?

Medverkande: ärkebiskop Thabo Makgoba, Sydafrika, ärkebiskop Antje Jackelén, Sverige, Håkan Juholt, Sveriges ambassadör i Sydafrika.

Moderator: Maria Bard, Act Svenska kyrkan

Språk: engelska

Arr: Act Svenska kyrkan och Se människan