Göran Rosenberg
Foto: Cato Lein

Seminarium med Göran Rosenberg 23 november 2021 kl. 18.00 i Vasa församlingshem

Författaren och journalisten Göran Rosenberg samtalar om sin nya bok "Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek" med Werner Jeanrond under ledning av Maria Bergius.

Göran Rosenbergs nya bok är en biografi över en kontroversiell brobyggare 

Marcus Ehrenpreis, överrabbin i Stockholm mellan 1914 och 1948. Han ville vara en brobyggare mellan judendom och kristendom och det ägnade han en stor del av sin verksamhet åt. Boken visar också hur kristna teologiska idéer har gripit in i och påverkat ”kristna” hållningar till sionismen och Israel-Palestina. Boken tar också upp den kontroversiella frågan om Sveriges regering och de judiska församlingarna före och under andra världskriget. Boken stannar inte i historien utan griper även in i nutid. Om detta talar Göran Rosenberg med Werner Jeanrond, prof. i systematisk teologi under ledning av Maria Bergius, präst i Domkyrkan.

Kvällen arrangeras av Kultursamverkan Svenska kyrkan, Domkyrkoförsamlingen och Judiska Församlingen i Göteborg i samarbete med Sensus.

Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek