Foto: Magnus Aronson Ikon Leif Hansen

Seminarium på Globala torget, Världskulturmuseet under Bokmässan 2021 visas på SVT

Nyhet Publicerad Ändrad

Fredagen den 24 september medverkar Jesper Bengtsson, ordförande Svenska PEN och ärkebiskop Antje Jackelén i ett samtal om hatspråk, yttrandefrihet och vikten av ett demokratiskt samtal.

Fredag 24 september

Kl. 17.10–17.40

Du blir vad du säger – om hatspråk, yttrandefrihet och vikten av ett demokratiskt samtal

Någonting har förändrats i sättet vi talar till varandra, inte minst på sociala medier. Tonen blir hårdare, hot och hat dominerar och polariseringen gör det svårare att mötas i ett meningsfullt samtal. Hatspråk tystar röster, och är därmed ett av de snabbast växande hoten mot yttrandefriheten i dag. Vad innebär detta för demokratin och det politiska samtalet? Vad gör det med oss alla, som samhällsmedborgare? Och viktigast av allt – hur kan vi möta utmaningen? Om detta samtalar Jesper Bengtsson, ordförande Svenska PEN, och ärkebiskop Antje Jackelén.

Arr: Act Svenska kyrkan, Se människan och Norstedts/Svenska PEN