Foto: Magnus Aronson Ikon Leif Hansen

Seminarium på Globala torget, Världskulturmuseet under Bokmässan 2021 visas på SVT

Fredagen den 24 september medverkar Jesper Bengtsson, ordförande Svenska PEN och ärkebiskop Antje Jackelén i ett samtal om hatspråk, yttrandefrihet och vikten av ett demokratiskt samtal.

Fredag 24 september

Kl. 17.10–17.40

Du blir vad du säger – om hatspråk, yttrandefrihet och vikten av ett demokratiskt samtal

Någonting har förändrats i sättet vi talar till varandra, inte minst på sociala medier. Tonen blir hårdare, hot och hat dominerar och polariseringen gör det svårare att mötas i ett meningsfullt samtal. Hatspråk tystar röster, och är därmed ett av de snabbast växande hoten mot yttrandefriheten i dag. Vad innebär detta för demokratin och det politiska samtalet? Vad gör det med oss alla, som samhällsmedborgare? Och viktigast av allt – hur kan vi möta utmaningen? Om detta samtalar Jesper Bengtsson, ordförande Svenska PEN, och ärkebiskop Antje Jackelén.

Arr: Act Svenska kyrkan, Se människan och Norstedts/Svenska PEN