Meny

Se människan är nu miljödiplomerad!

2019 diplomeras Se människan för första gången enligt ”Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbara event” som skapades 2016.

Vi delar ansvaret för att ta hand om den jord vi har fått att bo på. Svenska kyrkans miljödiplomering bygger på en teologisk grund för ett långsiktigt arbete med hållbar utveckling.  

Sedan tidigare finns ett arbetssätt för miljöfrågor och hållbarhet som kallas ”Svenska kyrkans miljöledningssystem för permanent verksamhet”. Diplomeringen av hållbara event är ett komplement till detta arbetssätt. Arbetssättet innehåller särskilda rutiner och krav samt har en oberoende part som kontrollerar att rutinerna och kraven följs. Att Se människan nu har diplomerats som ett hållbart event har flera konsekvenser, bland annat att vi: 

  • Tar ansvar över våra klimatutsläpp
  • Har höga hållbarhetskrav på samtliga inköp
  • Arbetar för att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål: Agenda 2030.
     

Utöver detta ska Se människan vara klimatpositivt till år 2020. Det innebär att vi ”tar bort” mer klimatgaser (som till exempel koldioxid) ur atmosfären än vad vi producerar genom att skapa eventet. Vi ska ge tillbaka mer än vad vi tog, helt enkelt.

Här kan du läsa hela underlaget för Se människans miljödiplomering.

 

Miljödiplomering Se människan