Foto: Sofia Runarsdotter

Scenprogram Om:bildning 2017 på Bokmässan

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan är ansvarig för årets temascen Bildning, med anledning av reformationen. Här belyses begreppet bildning ur en mängd vinklar: historiskt, ur rättviseperspektiv, genom personliga berättelser och i förhållande till aktuella fenomen som filterbubblor, "post truth". Varmt välkomna till vår scen!

Plan 1, monter C02:02

Program 
*****************************
TORSDAG 28 september 

10:00 – 10:45
Invigning Bokmässan
 

11:00 – 11:20
Alla frågar sig varför 
De stora frågorna om gott och ont och om meningen med livet har följt oss genom historien. De är allmänmänskliga. Alla frågar sig varför. Inte minst gör vi det som barn. Eva Susso och Anna Höglund har gjort en bilderbok där de låter filosofer som Martin Buber och Simone de Beauvoir belysa barns existentiella frågor. De samtalar med Erika Hedenström.
Medarrangör: Lilla Piratförlaget


11:30 – 11:50

Plats för bildning - i skolan? 
Bildning är mer än kunskap, mer än fakta. Det är något som utvecklar och förändrar en människa och rustar henne för att ta ansvar och plats i världen. Åtminstone är det så vi säger. Är dagens skola en plats för bildning? Är bildning överhuvudtaget en uppgift för skolan?  Inger Enkvist, professor vid Språk- och litteraturcentrum i Lund samtalar med författaren och förläggaren Niklas Gårdfeldt Leavy som ansvarar för pedagogisk litteratur på Natur & Kultur. Samtalet leds av Werner Jeanrond.

12:00 – 12:20
På förekommen anledning
Oroad över världsledande politikers skamlösa lögner och framväxandet av ett kunskapsfientligt samhälle har historikern Arne Jarrick skrivit Det finns inga häxor, om den obotligt kunskapssökande människan och kunskapens roll för vår välfärd och överlevnad. Han samtalar med Anne-Louise Eriksson, rektor för Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
Medarrangör: Weyler Förlag  

 
12:30 – 12:50
Wikipedia folkbildning 2.0
500 miljoner besökare i månaden inhämtar kunskap på Wikipedia vars innehåll är öppet och fritt att använda. Är det webbaserade uppslagsverket som redigeras av sina användare nutidens folkbildningsgigant? Folkbildning är ju fri, frivillig och deltagarstyrd. Sara Mörtsell, projektledare för utbildning på Wikimedia, Sverige samtalar med Gudrun Norrfjärd, Sensus studieförbund.
Medarrangör: Sensus

13:00 – 13:10
Bildningsministeriet 
Om du var bildningsminister, vilka frågor skulle du driva? Vad skulle du vilja få sagt? Vilka perspektiv är viktiga och vilka konkreta politiska beslut vill du se? Folkbildaren Sewilius Berg delar sina tankar, erfarenheter och perspektiv på bildning.

13:20 – 13:50
Läskunnighetens historia
Konsten att läsa var länge ett exklusivt privilegium för de med makt och pengar. Men Sverige var tidigt med strävan efter att alfabetisera landets befolkning. Riktig fart blev det 1686, när husförhörssystemet inrättades. Följ med idéhistorikern Sven-Eric Liedman på en upptäcktsfärd genom läskunnighetens historia. Han samtalar med Ida Östenberg, som forskar på antikens kultur och samhälle, om vad konsten att läsa betytt för individ och samhälle genom historien. Samtalet leds av Sara Wrige.


14:00 – 14:20 
Det är nya tider
Vic Vem är en unik röst inom svensk hiphop och modern poesi. Han driver också workshops, poesiskolor som vill ge unga möjlighet att uttrycka sig. Han var en av de som beslöt att bojkotta Bokmässan på grund av Nya Tiders medverkan men har nu ändrat sig och står på ombildningsscenen ändå.


14:30 -14:50
En annan historia
Lina Thomsgård, initiativtagare till Rättviseförmedlingen, är redaktör för boken En annan historia. 51 berättelser av 51 skribenter om 51 kvinnor som gjort stolliga, besvärliga, viktiga och minnesvärda saker. Värda att citera, referera till och minnas har de ändå inte fått en självklar plats i kanon och historieböcker på samma sätt av män. Hon samtalar med Cristina Grenholm.
Medarrangör: Volante förlag 


15:00 – 15:10 
Min väg – en personlig berättelse om bildning av och med Åsa Moberg
Vi är många som har erfarenhet av att ha läst en text, mött en människa, lärt oss något nytt eller gjort en erfarenhet som vidgat vår kunskapshorisont och förändrat oss. Gjort världen och livet lite större. Författaren Åsa Moberg läser en specialskriven text om sin personliga upplevelse av bildning.

15:20 – 16:00
Sveriges osynliga religiositet
Tänk om Sverige är religiöst på ett minst lika genomgripande sätt som exempelvis Italien? Vi kanske bara inte riktigt ser det? Per Svensson, författare till Frihet, jämlikhet, reformation! och religionssociologen Erika Willander, författare till What counts as religion in sociology? samtalar med Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter, om hur religionen finns gömd i det vi tycker är normalt eller neutralt. Och om vad som sker när vi ensidigt uppfattar att andra är bärare av religion och ett religiöst arv, inte vi.
Medarrangör: Weyler Förlag


16:10 – 16:40
Berättelser är medicinens språk
Berättelser är nödvändiga för att skapa sammanhang och mening för den som är drabbad av sjukdom. Narrativ medicin innebär att använda litteratur och konst för att förstå sjukdom och lidande i en tid av allt mer högteknologisk vård där det personliga mötet och berättelsen riskerar att tappa mark. Läkaren Valle Erling som ansvarar för satsningen samtalar med Astrid Seeberger. Samtalet leds av Ola Sigurdson.
Medarrangör: Weyler Förlag, Svensk förening för Narrativ Medicin 
 

16:50 – 17:20
The lost boys – är män en ny underklass?
Män läser allt mindre medan kvinnorna spurtar förbi i utbildningsnivå. Journalisten Emma Leijnse har skrivit mycket om skolfrågor. Nu är hon aktuell med boken Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen där hon beskriver vad som händer när män hamnar utanför både arbetsmarknad och familjeliv. Hon samtalar med Inga Wernersson, professor i pedagogik och didaktik och författaren till rapporten Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker. Samtalet leds av Gunilla Molloy.
Medarrangör: Natur & Kultur


17:30 – 18:00

Det totalitära språket
Den tysk-judiske språkvetaren Victor Klemperer kartlade med risk för sitt eget liv nazisternas och Tredje rikets språk. I sin bok LTI, Lingua Tertii Imperii beskriver han hur propaganda och hatspråk påverkade människors identitet och verklighetsuppfattning. Resultatet blev ett samhälle där skillnaden mellan lögn och sanning blev oviktig. Författaren Ola Larsmo och Elena Namli, professor i teologisk etik har läst Klemperers bok och samtalar om vad den har att säga oss om världen idag.  Samtalet leds av Björn Wiman.
  

***************************************************
FREDAG 29 september

09:30 – 09:50
Grejen med substanitiv och pronomen
Sara Lövestams bok om verb blev en succé när den kom för några år sedan. I uppföljaren finns svar på många vanliga och ovanliga frågor, t.ex. vad biceps egentligen heter i plural. Hon samtalar med Jonas Eek om vad som egentligen är grejen med grammatik.
Medarrangör: Piratförlaget.


10:00 – 10:10

Min väg – en personlig berättelse om bildning av och med Eka Kurniawan
Vi är många som har erfarenhet av att ha läst en text, mött en människa, lärt oss något nytt eller gjort en erfarenhet som vidgat vår kunskapshorisont och förändrat oss. Gjort världen och livet lite större. Indonesiske författaren Eka Kurniawan läser en specialskriven text om sin personliga upplevelse av bildning.
Samtalet förs på engelska.


10:20 – 10:50
Bildningskommissionen
Bildning är ett komplicerat begrepp. För många står det för en frigörande process. Med hjälp av kunskap kan människan utvecklas som människa, ta aktiv del av världen och leva ett gott liv. Andra förknippar bildning med ett borgerligt ideal och etnocentriska och patriarkala förtryckande strukturer. Så är bildningsbegreppet verkligen användbart idag? Idéhistorikern Anders Burman, författaren Göran Greider och Ebba Witt-Brattström, aktuell med boken Kulturkvinnan, vrider och vänder på begreppet. Vad vill de behålla och vad vill de göra upp med? Samtalet leds av Erika Hedenström.
Medarrangör: Norstedts
 

11:00 – 11:20

När Luther blev viral
Att Martin Luthers tankar kunde få genomslag under 1500-talet berodde i hög grad på ny teknik, boktryckarkonsten. Det som trycktes var långt ifrån bara böcker utan framförallt pamfletter och propagandabilder. Inte helt olikt internet idag. Carina Milde, intendent vid Arbetets museum som producerat utställningen När Luther blev viral, samtalar med Per Starke om kopplingen mellan nu och då och mellan propaganda, massproducerade bilder och demokrati.
Medarrangör: Arbetets museum


11:30 – 11:50
Plats för bildning – på biblioteket?
Bibliotekens traditionella roll som en plats för läsning och förmedlare av litterärt arv och samtida kvalitetslitteratur är under omförhandling. Somliga vill se biblioteken utvecklas till medborgarcentrum, kanske till och med utrustas med klättervägg. Är dagens bibliotek en plats för bildning? Är bildning överhuvudtaget bibliotekens uppgift? Erik Fichtelius leder arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Han samtalar med Katti Hoflin, chef för Stockholms stadsbibliotek. Samtalet leds av Svenska kyrkans forskningschef Cecilia Nahnfeldt.
 

12:00 – 12:20
Var du är är vad du är
Vilken betydelse har platsen för våra bildningsprocesser? Hur kan den och de minnen och traditioner som den bär på tolkas, omtolkas och integreras? Anita Goldman har skrivit Jerusalem& Jag, en essä om staden Jerusalem där hon levt stora och viktiga delar av sitt liv. Mikael Kurkiala, forskare vid Svenska kyrkans analysenhet, är redaktör för tidskriften ”Tidens tecken”, vars nya nummer handlar om vårt förhållande till plats i en globaliserad värld. De samtalar med Werner Jeanrond.
Medarrangör: Natur & Kultur

 
12:30 – 12:50
Jorden vi ärvde
Inget verkar vi vara mer resistenta mot än just de fakta som visar hur vi påverkar klimatet på sätt som hotar vår överlevnad. Kanske är vi till och med obildbara. Varför är det så? Sverker Sörlin, en av världens ledande miljöhistoriker, har skrivit Antropocen, som handlar om att vår miljöpåverkan nu har satt så stora spår att man talar om en ny geologisk tidsålder. Människans. Han samtalar med Henrik Grape.
Medarrangör: Weyler Förlag 

13:00 – 13:10
Bildningsministeriet
Om du var bildningsminister, vilka frågor skulle du driva? Vad skulle du vilja få sagt? Vilka perspektiv är viktiga och vilka konkreta politiska beslut vill du se? Emilia Wärff är medlem i Spinn, ett internationellt danskompani med dansare med och utan funktionsvariationer. Hon delar sina tankar, erfarenheter och perspektiv på bildning.


13:20 – 13:50
Den besvärlige hjälten - Martin Luther och arvet efter reformationen
Vem var egentligen Martin Luther? Och hur lever arvet vidare? Är det så att reformationen fortfarande pågår? Per Svensson, aktuell med boken Frihet, jämlikhet, reformation! samtalar med ärkebiskop Antje Jackelén.
Samtalet leds av Maria Schottenius.


14:00 – 14:20
Hej då humaniora!
Humanioran, de ämnen som studerar det unikt mänskliga som konst, litteratur, språk och moral har rötter som går tillbaka till antiken. Men på senare år har den utmanats av dem som menar att den är illa anpassad till dagens arbetsmarknad och att humanistisk forskning och undervisning inte täcker sina omkostnader i termer av mätbar samhällsnytta. Så har humaniora en roll att fylla i dagens samhälle? Filosofen Sharon Rider samtalar med Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Samtalet leds av Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning. 


14.30 – 14.50
Bildning bortom den västerländska horisonten
Bildning är ett etnocentriskt begrepp. Genom historien har vi i väst utgått från vår egen historia, vår egen litteratur och tradition och våra egna vetenskapliga framsteg. Men hur tänker man i andra delar av världen kring vad som är bildning och bildat? Vad anser man vara viktigt att veta, kunna och läsa på olika håll i världen? Och vilka är våra största bildningsluckorna kring litteratur, politik och vetande från andra delar av världen? Möt Eka Kurniawan från Indonesien, författare till Skönheten är ett sår i ett samtal om bildning bortom den västerländska horisonten och poeten Naeimeh Doostdar, född i Teheran, aktuell med diktsamlingen Att ty sig till klumpen i halsen samt exilantologin Här lever Iran. Samtalet leds av John Freeman, amerikansk författare, litteraturkritiker och redaktör för litteraturtidskriften Freeman’s.

Samtalet förs på engelska.


15:00 – 15:10
Min väg – en personlig berättelse om bildning av och med Lo Kauppi
Vi är många som har erfarenhet av att ha läst en text, mött en människa, lärt oss något nytt eller gjort en erfarenhet som vidgat vår kunskapshorisont och förändrat oss. Gjort världen och livet lite större. Författaren och skådespelaren Lo Kauppi läser en specialskriven text om sin personliga upplevelse av bildning.
 

15:20 – 16:00
De stora berättelserna: Bibeln och skönlitteraturen
I år är det hundra år sedan vi fick vad som kallas 1917 års Bibel. En översättning som bröt ny mark både med hänsyn till bibelvetenskap och det svenska språket och som sedan dess gjort många avtryck på vårt språk, psalmdiktning och skönlitteratur. Men hur är det idag, spelar Bibeln alltjämt roll för vår litteratur och vårt läsande? Medverkar gör författarna Agneta Pleijel, Gunnar D Hansson och Mikael Winninge, översättningsdirektor, Svenska Bibelsällskapet. Samtalet leds av Maria Schottenius
Medarrangör: Svenska Bibelsällskapet
 

16:10 – 16:40
Algoritmbubblornas tid
Allt tyder på att vi är på väg in i ett Post Truth Society. Och vi söker också alltmer information som bekräftar eller rent av förstärker våra egna åsikter och verklighetsbilder. Jesper Strömbäck, professor i journalistik vid Göteborgs universitet och Ulrika Knutson, publicist och hedersdoktor vid Göteborgs universitet samtalar om algoritmbubblornas konsekvenser för demokratin, det fria ordet och våra liv. Samtalet leds av Jonna Similä.
Medarrangör: Hanaholmen, Jonsereds herrgård, GU


16:50 – 17:20
Jag spelar alltså lär jag
Att pojkar som grupp presterar sämre i skolan kan bero på att de ägnar mer tid åt data- och tv-spel än vad flickor gör.  Men e-sportstjärnan Emil ”HeatoN” Christensen menar att det finns forskning som stödjer att spelandet bidrar till snabbare språkutveckling och omdömeskunskap som förmågan att fatta beslut under press. Han samtalar med Carin Falkner, pedagogikforskare, om e-sport som bildningsresurs. Samtalet leds av Jonas Eek.
Medarrangör: Lava Förlag


17:30 – 18:00
Humboldt vs Hitler – om bildning och demagogik
Inte sällan talar man om bildning som ett vaccin mot fördomsfullhet, förtryck och längtan efter starka ledare. Men stämmer det? Trots att få nationer har hållit bildningsidealet högre än Tyskland och Österrike så var det där som nazismen växte fram och fick brett folkligt stöd. Journalisten och författaren Per Svensson som skrivit Bildning på barrikaderna samtalar med Lena Andersson, aktuell med böckerna Egentligheter och Allt allvarligt talat samt Johan Östling som skrivit om Sveriges förhållande till nazismen och som är aktuell med boken Humboldts universitet. Samtalet leds av Svante Weyler.
Medarrangör: Atlantis, Natur & Kultur, Weyler Förlag 
  

***************************************************
LÖRDAG 30 september

09:30 – 09:50
Kulturkvinnan
I sin bok om kulturmannen hävdar Ebba Witt-Brattström att bildning som ensidigt fokuserar på mäns erfarenheter och kulturskapande aldrig kan vara mer än halv-bildning. Bildning på riktigt blir det först när vi i lika mån intresserar oss för och värdesätter kvinnors bidrag vad det gäller kunskap och kultur. Ebba Witt-Brattström samtalar med Gunilla Molloy om sin nya bok Kulturkvinnan.
Medarrangör: Norstedts


10:00 – 10:10

Min väg – en personlig berättelse om bildning av och med Agnes Lidbeck
Vi är många som har erfarenhet av att ha läst en text, mött en människa, lärt oss något nytt eller gjort en erfarenhet som vidgat vår kunskapshorisont och förändrat oss. Gjort världen och livet lite större. Författaren Agnes Lidbeck läser en specialskriven text om sin personliga upplevelse av bildning.


10:20 – 10:50
Bildningsbegreppets filosofiska och religiösa rötter
Det västerländska bildningsbegreppet har sina rötter i antiken och utvecklas under romantiken av tänkare som Schiller, Hegel och Kant. Men det är också del av judisk-kristen tradition och inspirerat av den kristna medeltida mystiken. Författaren och kritikern John Sjögren, religionsfilosofen Karin Johannesson och idéhistorikern Klas Grinell som forskat på islams filosofihistoria reder ut dessa filosofiska och religiösa rötter. Samtalet leds av Sara Wrige.


11:00 – 11:20
Den svåra konsten att se sig själv
Vi är de första människor som hela tiden ser och skapar bilder av oss själva. Inte minst i sociala medier. Hjälper det oss att finna oss själva, kanske till och med att utvidga jaget, eller tappar vi tvärtom bort oss själva bland alla bilder vi delar? I sin nya bok Den svåra konsten att se sig själv berättar Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, om vad som är en radikal förändring i människans förhållande till sig själv och om vår, kanske lönlösa, kamp för att se och förstå oss själva. Han samtalar med Elisabeth Gerle.
Medarrangör: Natur & Kultur  


11:30 – 11:50
Plats för bildning – på nätet?
Bildar man sig lika bra på nätet som på biblioteket? Eller till och med bättre? Eller bara annorlunda? Magnus Bremmer är litteraturhistoriker, kulturjournalist och forskningsredaktör vid Stockholms universitet och en av personerna bakom den framgångsrika Bildningspodden. Han samtalar med Pelle Snickars. Samtalet leds av Sara Wrige.


12:00 – 12:20
Populism - så funkar det.
Populismen är det ett av de vanligaste tillhyggena i den politiska debatten. Men vad innebär det egentligen? Är all populism av ondo? Och hur började det? Göran Greider och Åsa Linderborg har gett sig själva i uppdrag att förklara - och försvara - populismen som politiskt fenomen. De samtalar med Anders Franck.
Medarrangör: Natur & Kultur, Jonsereds herrgård, GU
 

12:30 – 12:50
Gutenberg och Google – om hur nya media omformar våra liv
Boktryckarkonstens genombrott ledde till djupgående förändringar av samhället och hur vi ser på oss själva. Idag har nya former av digital kommunikation på många sätt förändrat våra liv. Innebär det också att vi på nytt håller på att förändras i vår syn på världen och på oss själva? Är den digitala revolutionen lika genomgripande som boktryckarkonsten? Professor Pelle Snickars samtalar med Nina Burton, vars bok Gutenberggalaxens nova, handlar om Erasmus av Rotterdam och hans tid. Samtalet leds av Alf Linderman.
Medarrangör: Sigtunastiftelsen 


13:00 – 13:10

Bildningsministeriet
Om du var bildningsminister, vilka frågor skulle du driva? Vad skulle du vilja få sagt? Vilka perspektiv är viktiga och vilka konkreta politiska beslut vill du se? Regissören Stina Oscarson delar sina tankar, erfarenheter och perspektiv på bildning.


13:20 – 13:50
Sverige sett på håll
För teologen Werner Jeanrond som är katolik och uppväxt i Tyskland framstår Sverige som ett väldigt lutherskt land. Han menar att vårt reformatoriska arv präglar det mesta: hur vi planerar våra städer, organiserar vår välfärd, vad vi gör på semestern, hur vi umgås och bildar familj. Vad ser man när man tittar på Sverige och svenskarna på håll? Werner Jeanrond samtalar med Cecilia Uddén som i sin roll som korrespondent för SR sedan många år lever i Mellanöstern. Samtalet leds av Björn Linnell.  


14:00 – 14:20
Hopplöst men inte allvarligt
Den fria kulturen är under attack på många håll i Europa. Konservativa och högerpopulistiska krafter driver allt hårdare krav på styrning och censur. Cecilia Hansson har under flera års tid mött många av Europas ledande intellektuella som Herta Müller, Marina Abramović och Michael Haneke i samtal om villkoren för skapande, men också de större frågorna om konstens betydelse och konstnärens möjlighet att påverka samhällsdebatten. Cecilia Hansson samtalar med Lars Björksell.
Medarrangör: Natur & Kultur
 

14:30 -14:50
Min älskling är demokratin -möt Joachim Gauck 
Joachim Gauck, till helt nyligen förbundspresident i Tyskland, är luthersk präst och gjorde sig känd som medborgarrättskämpe i Östtyskland i samband med den s.k. fredliga revolutionen. Han möter ärkebiskop Antje Jackelén i ett personligt samtal om att växa upp och leva i ett Europa i förändring, och om tro, politik, integritet och framtidshopp. Och om de texter, erfarenheter och människor som bildat honom.
Samtalet förs på engelska

15:00 – 15:10
Min väg – en personlig berättelse om bildning av och med Navid Modiri
Vi är många som har erfarenhet av att ha läst en text, mött en människa, lärt oss något nytt eller gjort en erfarenhet som vidgat vår kunskapshorisont och förändrat oss. Gjort världen och livet lite större. Journalisten och författaren Navid Modiri läser en specialskriven text om sin personliga upplevelse av bildning.
 

15:20 – 16:00
Döda vita män
Feministiska och postkoloniala perspektiv har de senaste decennierna belyst hur västerländska och manliga erfarenheter gjorts till norm för vad som är viktigt, värdefullt och värt att veta. Men finns det fortfarande blinda fläckar? Vems kunskap, vems berättelser, vems historia och vems erfarenheter är undanträngda eller osynliggjorda när vi tänker och talar om vad som är värt att veta och att läsa? Rasoul Nejadmehr, forskare vid Högskolan för design och konsthantverk, samtalar med författaren Elin Boardy och Elnaz Baghlanian, litterär chef på Bokförlaget Atlas. Samtalet leds av Ingrid Elam.
Medarrangör: Wahlström & Widstrand, Bokförlaget Atlas


16:10 – 16:40
Bildens betydelse
Vi lever i en värld som mer och mer domineras av bilder. Dagens nio-tioåringar är jämngamla med de smarta mobiltelefonerna och har redan sett hundratals foton och små filmer på sig själva. På nätet möts vi av bilder på sex, våld och terror, kattungar och konst i en strid flod. Samtidigt sker undervisning och lärande allt mer i form av filmade föredrag och annan rörlig bild. Hur påverkar detta oss? Teologen Ola Sigurdson samtalar med Linda Sternö, filmare och lärare på Valand och fotografen Paul Hansen. Samtalet leds av Magnus Sundell.
Medarrangör: Studieförbundet Bilda
 

16:50 – 17:20
De stora berättelserna- Shakespeare utan Gud
Vad händer med de religiösa motiven när äldre tiders dramatik sätts upp idag? Har texten lika mycket eller till och med mer, att säga oss som lever i en sekulariserad värld, även utan det religiösa språkets dimensioner? Eller går något viktigt förlorat? Vad är i så fall det? Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare för Göteborgs stadsteater, samtalar med Caroline Krook, seniorbiskop, och Elena Namli, professor i teologisk etik. Samtalet leds av Carl Otto Werkelid.

17:30 – 18:00
Bildning, mod och motstånd
Vad är det som ger en människan modet att stå upp för sina värderingar när hen möter övervåld eller att osjälviskt offra sig för andra? Anders Kompass, tidigare chef för fältarbetet vid FN:s kontor för mänskliga rättigheter, gick emot organisationens tystnadskultur och slog larm om att soldater på FN-uppdrag i Centralafrikanska Republiken begick sexuella övergrepp på barn. Ingrid le Roux har arbetat ett helt yrkesliv som läkare i Sydafrika och varit djupt engagerad i kampen mot apartheid. De samtalar om kopplingen mellan läsning, kunskap, erfarenheter och engagemang. Samtalet leds av KG Hammar.
Medarrangör: Verbum

 
***************************************************
SÖNDAG 1 oktober 

09:30 – 09:50
Den skötsamme arbetaren
Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson har skrivit om folkrörelsernas bildningsprojekt i den i år återutgivna Den skötsamme arbetaren. En bok med självbiografisk bakgrund. Ett försök att förstå den miljö författaren själv vuxit upp i och en fascinerande skildring av det folkbildningsarbete som i början av förra århundradet skedde inom fackföreningar, nykterhetsloger och frikyrkor. Ronny Ambjörnsson samtalar med Marie Demker.
Medarrangör: Carlsson Bokförlag


10:00 – 10:10
Min väg - en personlig berättelse om bildning av och med Majgull Axelsson
Vi är många som har erfarenhet av att ha läst en text, mött en människa, lärt oss något nytt eller gjort en erfarenhet som vidgat vår kunskapshorisont och förändrat oss. Gjort världen och livet lite större. Majgull Axelsson läser en specialskriven text om sin personliga upplevelse av bildning.


10:20 – 10:50
Sjung svenska folk! Musiken och arvet från reformationen
Världens mest sekulariserade land har ett av världens mest sjungande folk. Omkring 600 000 svenskar sjunger till exempel i kör. För Martin Luther var musiken en väg till Gud. Frälsningen nådde människan genom öronen. Kanske är det på grund av detta lutherska arv som musik fortfarande har en sådan stark ställning i Sverige, jämfört med till exempel bildkonst? Ingrid Elam, professor i litterär gestaltning och dekan för Göteborgs universitets konstnärliga fakultet samtalar med Ulrika Melin Lasson, körledare och musikkonsulent Göteborgs stift och psalmförfattaren Per Harling. Samtalet leds av Eric Schüldt.


11:00 – 11:20

Folkbildning bland ensamkommande
Som sjuttonåring kom Mohammad Jawshani till Sverige från Afghanistan. Idag arbetar han som utbildad undersköterska och är projektledare för Songlines, ett projekt som arbetar med att inspirera ungdomar att hitta språket som en väg in i det svenska samhället. Han samtalar med Zabihullah Matin, brobyggare, samhällsvärd och studiehandledare i Uddevalla kommun och Helena Klint från Sensus om ett inkluderande samhälle där ensamkommande ungdomar har rätt förutsättningar att påverka sin framtid.
Medarrangör: Sensus


11:30 – 11:50
Plats för bildning – på scenen?
När ABF i Göteborg nyligen lade ner sin satsning på folkbildande föreläsningar plockade Göteborgs stadsteater upp facklan. Är scener i olika former viktiga rum för bildning idag? Eller är de mest för de redan bildade? Björn Sandmark, chef för Göteborgs stadsteater, samtalar med Johan Stern från Göteborgs symfoniker. Samtalet leds av Cecilia Nahnfeldt.


12:00 – 12:20
Be om nåd
Flyktingmottagandet, sjukförsäkringen, arbetsmarknaden, arbetslivet, föräldrarollen, relationerna, våra liv, vad känner vi för dem? Präglas de av överkrav, justa villkor eller nåd? Teologen Jesper Svartvik har skrivit om nåd, ett centralt begrepp i reformatorisk teologi, i boken Förunderligt förtroende. Han samtalar med Per Eckerdal om våra liv, vårt samhälle och nådens plats i det hela. 
Medarrangör: Verbum
 

12:30 – 12:50
Nationen slår tillbaka
Vi har alla hört Donald Trump skandera ”America first”. Och på många håll i världen höjs röster för att först och främst satsa på den egna nationen, den egna ekonomin, det egna folket och på människor med den religiösa tillhörighet som den som är vanligast i det egna landet. Varför vinner nationalismen terräng idag? Är det en tillfällig reaktion på globaliseringen eller en varaktig tillbakagång vi ser? Och kan man tänka sig en värld utan nationsgränser?  Med en mänsklighet. Punkt. Idéhistorikern Sven-Eric Liedman samtalar med Elisabeth Gerle, professor i teologisk etik. Samtalet leds av Jakob Wirén

13:00 – 13:10
Bildningsministeriet 
Om du var bildningsminister, vilka frågor skulle du driva? Vad skulle du vilja få sagt? Vilka perspektiv är viktiga och vilka konkreta politiska beslut vill du se? Enver Ramirez, som var del av hip-hop och spoken wordkollektiven Hammer Hill Click och Dirty Crowd och som idag hjälper unga Göteborgsrappare att utvecklas, delar sina tankar, erfarenheter och perspektiv på bildning.


13.20 – 13:50
Vi vänder blad
Ut med det gamla, in med det nya. Reformationen, som i år fyller 500 år, innebar ett tydligt brott med äldre tiders tro och sedvänjor. Och att klippa banden med det förflutna och snabbt anamma det som är nytt har nästan blivit ett nationellt svenskt särdrag. Det sägs att vi är världens bästa early adopters på gott och ont. Men är det sant? Vad är i så fall det bästa med det, och vilket är priset vi betalar? David Thurfjell professor i religionsvetenskap samtalar med teologen Ola Sigurdson och journalisten Johanna Koljonen.
Samtalet leds av Dan-Erik Sahlberg.
Medarrangör: Sigtunastiftelsen


14:00 – 14:20
Gatans reformation
Den lutherska reformationen var en revolution uppifrån och vi förknippar den med mäktiga män som Martin Luther, Olaus Petri och Gustav Vasa. Och i historieböckerna har det många gånger beskrivits som att Sverige blev befriat från den katolska tron när den ”rena evangeliska läran” genomdrevs på 1500-talet. Men hur uppfattade människor på gatan och i byarna runt om i landet det som skedde? Kyrkohistorikern Martin Berntson är aktuell med boken Kättarland. Han samtalar med Ann-Louise Eriksson, rektor för Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
Medarrangör: Artos & Norma Bokförlag


14.30 -14.50
Ungas delaktighet och medborgarskap
Rustar bildning till medborgarskap och till att aktivt delta och ta ansvar i samhället, som det ofta påstås? Hur ser det i så fall ut i en tid då färre läser böcker och nätet blir allt viktigare? Statsvetaren Erik Amnå forskar på ungas medborgarskap och delaktighet och har lett forskningsprogrammet ”Politisk socialisation och aktörskap: utveckling av ungdomars medborgerliga engagemang”. Han samtalar med Lena Ulrika Rudeke.
Medarrangör: Riksbankens Jubileumsfond


15:00 – 15:10
Min väg – en personlig berättelse om bildning av och med Philip Teir
Vi är många som har erfarenhet av att ha läst en text, mött en människa, lärt oss något nytt eller gjort en erfarenhet som vidgat vår kunskapshorisont och förändrat oss. Gjort världen och livet lite större. Författaren Philip Teir läser en specialskriven text om sin personliga upplevelse av bildning.


15:20 – 16:00
De stora berättelserna - från Troja till Golgata
Finns det berättelser så universella att de fungerar som tolkningsmönster för våra liv än idag fastän de skrevs för tusentals år sedan? Tomas Sjödin, som i sin nya bok berättar om hur berättelsen om Tomas tvivlaren hjälpt honom genom livet, samtalar med litteraturvetaren och författaren Gunnar D Hansson. Samtalet leds av Per Svensson.
Medarrangör: Libris förlag och Studieförbundet Bilda