Romer under förintelsen

Romer under Förintelsen

Nyhet Publicerad Ändrad

Detta är en utställning framtagen av Forum för levande historia i Stockholm som vi har printat och lånar ut. 

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Deras uppdrag är att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde.

Mellan 200 000 och 500 000 av Europas romer mördades under Förintelsen. De föll offer för rasistisk förföljelse av tyska nazister och deras fascistiska allierade. Men detta folkmord är till stora delar fortfarande okänt.

Utställningen består av fjorton bilder i format A3 och sju förklarande bildtexter indelade i fem olika kapitel A - E.

A: Romer i Europa före andra världskriget
B: Diskriminering och förföljelse
C: Under naziststyret
D: Folkmordet på romer
E: Under naziststyret

Det finns även lektionsupplägg med övningar och visningsbilder som kan laddas ner på Forum för levande historias hemsida. Övningarna och texterna är ett urval från webbplatsen www.romasintigenocide.eu och är anpassade för gymnasiet och årskurs 9.

http://www.levandehistoria.se/klassrummet/romer-under-forintelsen