Foto: Kristin Lidell/Ikon

Pressmeddelande och Se människans program 2020

25 augusti presenterades scenprogrammet inför årets digitala litterära festival.