Foto: Kristin Lidell/Ikon

Pressmeddelande angående Svenska kyrkans digitala satsning på Se människan 2020

Här finns Svenska kyrkans och Bokmässans information som lämnades 28 maj.