Foto: Jan Kwarnmark

Ögonblick - Göteborgs innerstad 2018 – 2019

En utställning med bilder från innerstaden i Göteborg tagna av fyra gatufotografer som medverkar i projektet.

Ögonblick är ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs-Posten, Innerstaden Göteborg och Svenska kyrkan.

Man med glass Foto: Agneta Dellefors

Projektet syftar till en långsiktig fotodokumentation av Göteborgs innerstad. Kyrkan har funnits i stadens centrum sedan grundandet. Stadsmuseet behöver ständigt komplettera sin fotosamling, pressfotografernas arbete behöver synliggöras och Innerstaden Göteborg söker ständigt nya och intressanta grepp att arbeta för en positiv utveckling inom Vallgraven. Tiden för projektet har satts till unika 100 år för att under den tiden följa innerstadens utveckling och förändring. 

Under åren 2011-2013 publicerades tre skrifter som ett led i projektets strävan att nå Göteborgare, som även på andra sätt skall kunna återupptäcka de mest centrala delarna av Göteborg, den ursprungliga porten i väster.

Demonstration Foto: P-O Alfredsson

År 2015 knöts till projektet fyra ”gatufotografer” som dokumenterar stadslivet i centrala Göteborg. Dessa, tillsammans med två GP-fotografer, har bidragit till denna utställning av fotografier från de senaste åren.

Utställningen finns till utlån och består av 20 bilder monterade på skivor, mått 75x55 cm.  

Kungsportsplatsen Foto: Olle Jonsson