Foto: Kristina Bergqvist

Nya medier - nya "sanningar"

Nyhet Publicerad Ändrad

Dramatiska förändringar pågår i medielandskapet, vilka får kännbara konsekvenser för kunskapsförmedling och värderingar - och ytterst för demokratin. Här har ni även möjlighet att se hela utställningen som pdf.

Utgångspunkten för utställningen har varit att belysa hur medierna genom ord och bild har förvrängt sanningar – både i nutid och historiskt sett.

Utställningen tar upp aktuella frågor som fejkade och förvanskade nyheter, källkritik för barn och vuxna, fotomanipulationer och retuscheringar som har ägt rum världen runt.

Denna utställning omfattar en sida introduktionstext i A2 och 15 sidor med bilder och texter i storlek A1 (594x841 mm), monterade på kapa. Skivorna kan placeras med häftkuddar på väggar eller skärmväggar.

Här finns hela utställningen att se och läsa.

 

Här finns även programmet för Fredsdagen.