Medverkan på Kvalitetsmässans scener

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan deltar på Scenen Vård och Hälsa samt i TV-studion. Programmen ingår i entrébiljetten till mässan och program samt tider finns här.

Scenen Vård och Hälsa

Måndag 2 maj

Kl. 16.00 - 16.30:

FRAMTIDENS HÄLSA-MÄNNISKAN EN BERÄTTELSE

Hur vidgar vi den lidande patientens livsutrymme? Narrativ medicin,  personcentrerad vård, själavård, existentiella samtalsgrupper: Praktiker för att möta hela människan bakom diagnoserna.

Maria Taranger, områdeschef, Valdemar Erling, överläkare Sahlgrenska uniersitetssjukhuset och Kerstin Dillmar, präst Sigtunastiftelsen

Seminarieansvarig: Svenska kyrkan

Onsdag 4 maj

Kl. 13.00 - 13.30:

CIVILSAMHÄLLETS SAMVERKAN VID KRIS

Vid stora kriser blir behovet av samverkan tydligt.Hur kompletterar vi varann även i mindre kriser? Hur bygger vi hållbart engagemang? Vad har vi lärt som personer, organisationer, som samhälle?

Richard Brodd, ledningsansvarig krisstöd, Karin Erwander, akutläkare Sahlgrenska universitetssjukhus och Thomas Karlsson, sjukhuspräst.

Seminariearrangör: Svenska kyrkan

TV-studion

Måndag 2 maj

Anders Kompass Foto: Malin Kihlström IM

Kl. 13.35 - 13.45:

HUR SKALL MAN AGERA FÖR ATT MOTVERKA TYSTNADSKULTUR?

Medverkande: Anders Kompass, f d ambassadör och FN-tjänsteman

Tisdag 3 maj

Kl. 15.10 - 15.20:

VARFÖR BEHÖVS SAMVERKAN MED CIVILSAMHÄLLET?

Medverkande: Marika Markovits, domprost i Storkyrkan, tidigare chef för Stockholms stadsmission och Ida Karkiainen, Civilminister, Regeringskansliet