Meny

Lyssna till den litterära gudstjänsten på Bokmässan 2019

Medverkade gjorde författarna Olivia Bergdahl och Judith Kiros samt historikern Dick Harrison, alla aktuella med nya böcker.

Jag och du. Litterär gudstjänst.

SÖNDAG 29 SEPTEMBER

11.00–12.00 på Bokmässan i Göteborg

JAG OCH DU – LITTERÄR GUDSTJÄNST

Människan blir genom du:et ett jag, skrev filosofen Martin Buber. Det är genom att se att den andre är en människa som jag blir mänsklig. Om vi tvärtom förhåller oss till andra som att de var mindre verkliga än oss, förlorar livet sin mening och essens. Denna gudstjänst undersöker Bubers tanke genom läsning av litterära texter, musik, Bibelns ord och kyrkans rit.

Medverkande: författarna Olivia Bergdahl, Judith Kiros samt historikern Dick Harrison.
Gudstjänsten leds av Ludvig Lindelöf, präst i Svenska kyrkan.