Foto: Kristina Bergqvist

Lyssna till alla seminarier från Bokmässan 2018

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan medverkade i åtta seminarier under Bokmässan 2018. Här finns direktlänkar till samtliga, för er som vill lyssna! Varje seminarium varar 45 minuter.

*****************************
KONSTEN ATT TA ANSVAR                                           
En ung man kollapsade plötsligt och dog i läkaren Christian Unges knä. I efterhand förstod Unge att det hade gått att rädda patienten om han hade fått en enkel dos adrenalin. Det var ett mänskligt misstag i en mycket pressad situation, men samtidigt var ansvaret helt och hållet läkarens. Nu har Christian Unge skrivit boken Om jag har en dålig dag kanske någon dör. Tillsammans med filosofen och författaren Jonna Bornemark och läkaren och författaren Stefan Einhorn, aktuella med Det omätbaras renässans respektive Konsten att göra skillnad, samtalar han om ansvar och skuld. Vad är det som avgör om vi människor vill och kan ta ansvar? Och vad får oss att tveka eller undandra oss ansvar? I dag har vi ett samhälle där toleransen för misstag är liten och där man löper risken att hängas ut om man gör fel. Gör det oss mer benägna att göra rätt?

Moderator: Björn Vikström, biskop Borgå stift, Finland.    

Arr: Bokförlaget Forum, Norstedts, Svenska kyrkan och Volante

      

DEMOKRATINS DRIVKRAFTER                                     
Sverige och Finland har en lång parallell utveckling av demokrati, men det finns också tydliga skillnader i den politiska historien och i nuläget. I boken Demokratins drivkrafter har tio svenska och finländska forskare undersökt ländernas demokratiutveckling åren 1890–2020. Vilka faktorer styr synen på demokrati i våra länder när både det politiska och det mediala fältet förändrats? Vilka är utmaningarna när det gäller demokratins funktionsduglighet och framtid? Hur har det demokratiska samtalet förändrats? Och hur hanterar man frågor knutna till tolerans/intolerans inom demokratin?

Medverkande: Kjell Östberg, professor vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola, Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet, och Anu Koivunen, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet.

Moderator: Cecilia Uddén, Sveriges Radis Mellanösternkorrespondent.                           

Arr: Appell Förlag, Hanaholmen, Svenska Litteratursällskapet i Finland och Svenska kyrkan

          

PEDANTERNAS VÄRLDSHERRAVÄLDE – DET OMÄTBARAS RENÄSSANS 
Vad händer när vi i allt högre grad kontrollerar och rationaliserar livet? I dag styrs till exempel många arbeten inom vården minut för minut på detaljnivå. För den enskilda arbetstagaren leder det till att allt fler drabbas av utmattning och psykiska besvär. På samhällsnivå går viktiga värden förlorade när människors unika kunskap och sätt att lösa en uppgift inte värdesätts och ges utrymme. Är det kanske till och med så att vi i dag har en alltför snäv syn på förnuftet? En syn som utgår från att förnuftet bara är kalkylerande och inte reflekterande? Filosofen Jonna Bornemark är aktuell med boken Det omätbaras renässans som handlar om mätbarhetssamhället och dess konsekvenser. Hon samtalar med journalisten och författaren Göran Rosenberg och Camilla Lif, präst och författare.

Moderator: Per Svensson, författare och journalist.           

Arr: Svenska kyrkan och Volante

  

HUR GÖR EN ENSKILD MÄNNISKA FÖR ATT SKYDDA DEMOKRATIN? 
Vi har i Sverige vant oss vid att ta demokratin för given. Men den politiska utvecklingen de senaste åren visar att den demokrati som vi länge tyckte var en självklarhet framstår som både sårbar och ifrågasatt. På initiativ av författaren Hédi Fried startade under våren 2018 ett arbete till skydd för demokratin, i ett samarbete mellan Svenska PEN, Studieförbunden i Sverige och Folkhögskolornas intresseorganisationer. En viktig del i detta arbete är Handbok för demokrater där 20 skribenter, alla kunniga i ämnet och engagerade i demokratifrågor, bidragit med varsin text som på ett konkret sätt ger råd om hur man kan arbeta mot ökande segregation, bemöta kunskapsförakt och hantera antidemokratiska rörelser.

Medverkande: Elisabeth Åsbrink, författare och redaktör för Handbok för demokrater och ärkebiskop Antje Jackelén som bidragit med en text och Pär Stenbäck, tidigare utrikes- och utbildningsminister i Finland, aktuell med Demokratin under hot.

Moderator: Åsa Linderborg, kulturchef Aftonbladet.          

Arr: Natur & Kultur, Svenska PEN och Svenska kyrkan

        

DAG HAMMARSKJÖLDS TANKAR SOM VÄRLDSMINNE – EN MÖJLIG VÄG TILL FRED                                     
Unesco utsåg under hösten 2017 Dag Hammarskjöldsamlingen på Kungliga biblioteket till svenskt världsminne. Nu kommer boken Vägen valde dig, KG Hammars meditationsbok till Vägmärken, med personliga tilläggstexter av utvalda personer, för vilka Hammarskjölds liv och texter har haft en betydelse. Vägen valde dig kommer att fungera som en ingång till Dag Hammarskjölds tankevärld och andlig vägledning. Distributionen kommer att ske även i digital form och som talbok. Boken kommer att ges ut på ett flertal språk så att den kan spridas över världen. Nya personliga texter tillkommer årligen, vilket gör att tankarna till Dag Hammarskjöld hålls aktuella. Projektet är tänkt att skapa reflektioner och debatt. Här samtalar tidigare ärkebiskop KG HammarSara Nyström, förläggare, och Gunnar Stålsett, tidigare biskop i Oslo och f d generalsekreterare i Lutherska Världsförbundet.

Moderator: Cecilia Uddén, Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent.

Arr: Svenska kyrkan, Networkers SouthNorth, Voksenåsen Senter for svensk-norsk samarbeid och Kungliga biblioteket

 

ENSAM ÄR INTE STARK                                                
Hur klarar man en naturkatastrof, en cyberattack som slår ut all ström eller någonting värre? Niklas Kämpargård som skrivit Krishandboken vet. Rejäla dunkar för färskvatten är bra, men den viktigaste förberedelsen är kanske att lära känna sina grannar, menar han. För verkligheten är inte som en Hollywoodfilm där en ensam hjälte kan lösa problemen. Det som händer när en kris uppstår är i stället att många människor ställer upp och hjälper varandra. Niklas Kämpargård samtalar med biskop Caroline Krook, som på olika sätt arbetat med krisberedskap och med att möta människor i kris, och författaren Lars Wilderäng, som utöver sitt skrivande av romaner och bloggen Cornucopia är en av Sveriges mest kända preppers och survivalists.

Samtalet leds av Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén, som i praktiken möter den verklighet som Kämpargård och Wilderäng beskriver.

Arr: Svenska kyrkan, Norstedts och Massolit

    

LIVEPOD: DJUP TID OCH TUNNA STÄLLEN                                             
Den djupa tiden är många gånger svårfångad. Att finna ro och att släppa taget om framåt och bakåt och att i stället se djupet. Men med blicken på det djupa kan du få syn på det tunna – ställen där du möter din egen helighet; ofta oväntat och vardagligt, men ögonblick som blir stora upplevelser. En skogspromenad som tar tag i din själ, ett oväntat möte, ett samtal som stillar allt omkring dig eller kanske en djup innerlighet som bubblar upp när du har en hund i din famn. Författaren och prästen Are Norrhava resonerar tillsammans med tidigare ärkebiskop KG Hammar och författaren Agneta Sjödin om djup tid och tunna ställen – om dess betydelse och ursprung. Vad betyder det i vår tid?

 Arr: Verbum och Svenska kyrkan

       

FILM OCH DEMOKRATI – MED KAMERAN SOM VERKTYG 
Kan kameran och bilden vara ett lika självklart kommunikationsmedel som pennan och pappret hittills har varit, även när det handlar om att utöva våra demokratiska rättigheter och att påverka vår situation? I Gabriela Pichlers senaste film Amatörer tar två ungdomar med kamerans hjälp makten över hur de själva och deras samhälle synliggörs. Ett samtal om vikten av representation och självorganisering samt om kamerans möjligheter och bilders påverkan.

Medverkande: Gabriela Pichler, regissör och manusförfattare Amatörer, Jonas Hassen Khemiri, manusförfattare Amatörer, och Kalle Boman, ordförande Forum för Visuell Praktik.

Moderator: Anne-Louise Eriksson, rektor Svenska kyrkans utbildningsinstitut. 

Arr: Akademin Valand, Forum för Visuell Praktik, Svenska kyrkan och Albert Bonniers Förlag

        

Här finns länken till alla Bokmässans seminarier, även de från tidigare år:

https://soundcloud.com/bokmassan