Leve demokratin!

Nyhet Publicerad Ändrad

Vad kan vi lära av historien i Tyskland mellan 1918 och 1933? Utställning med fakta om utvecklingen under denna tidsepok finns att låna av Kultursamverkan. En demokrati är inte en självklarhet, utan något vi alla måste försvara tillsammans. Var och en har ett ansvar.

Utställningen är framtagen av Forum för levande historia och printad av Kultursamverkan, där den finns för utlåning.

Följande text är tagen från Forum för levande historias webbsida. ”Demokratin har fallerat många gånger. I dessa misslyckanden finns lärdomar. För att fatta kloka beslut i dag måste vi ha kunskap om vad som har hänt i historien. Bara då kan vi undvika att upprepa samma misstag. Utställningen Leve demokratin! berättar om de olika skeenden som till slut ledde till att Hitler kom till makten, om hur den folkvalda regeringen tappar kontrollen, hur lagar ändras och hur diktaturen sakta får fäste.

Leve demokratin! s10

Situationen i dag är annorlunda än den var i Tyskland under mellankrigstiden. Trots detta finns det likheter i samhällsutvecklingen. Vad finns det för lärdomar i det som hände då när vi ser på hur vi kan stärka vår demokrati i dag?”

Utställningen består av femton bilder med texter i format A2 (420x594 mm). Den kan fästas mot väggen med häftkuddar.