Läs Se människan-tidningen 2017

Nyhet Publicerad Ändrad

I tidningen finns, förutom hela scenprogrammet för Se människan, artiklar och intervjuer samt information om Fotografiska stråket. Anita Goldman intervjuas med anledning av sin nya bok Jerusalem & Jag.