Foto: Hans Jonsson

Jesus – jude, religionsstiftare, profet. Seminarium med Dick Harrison, författare och professor i historia.

Nyhet Publicerad Ändrad

Programmet från Stadsbiblioteket tisdagen den 18 januari 2022 finns att se här. Samtalsledare är stiftsprost Ulf Sjögren

Jesus – jude, religionsstiftare, profet. 

Jesus är en problematiserande levnadsteckning över en av världshistoriens mest omdebatterade människor. Kan det finnas mer att skriva om honom? Ja, anser historikern Dick Harrison, som i sin bok vänder på perspektiven och ställer frågor som är intressanta för nutidsmänniskan. Samtalsledare är Ulf Sjögren, stiftsprost i Göteborgs stift.

Arrangör: Kultursamverkan Svenska kyrkan, Sensus och Göteborgs stadsbibliotek

Länk till programmet: