Götapriset - kan sökas av församlingar och verksamheter inom Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Utmärkelsen som uppmärksammar och belönar utvecklingsprojekt i offentligt finansierade verksamheter.

Götapriset delas ut vartannat år och kan sökas av alla inom offentlig verksamhet som har gjort förbättringar och utveckling av sin egen verksamhet och vill sprida kunskap och information om den till andra. Goda exempel förmedlas till andra genom den uppmärksamhet den får här. Det kan gälla allt från mindre vardagsförändringar till stora genomgripande verksamhetprojekt.

En informationsfolder från Kvalitetsmässan finns här. Priset för 2021 delas ut under Kvalitetsmässan 7-9 mars 2022, eftersom mässan är framflyttad på grund av pandemin.

Börja fundera redan nu få vilka förslag ni vill lämna in till nästa Kvalitetsmässa - ansökan lämnas in i september 2022 inför Kvalitetsmässan 2023.

Vinnare 2022 kan ni läsa om här.

Svenska kyrkan medverkar i nomineringsgruppen och biskop Susanne Rappmann sitter i juryn inför 2022.