Meny

Glädjande tema för nästa års Bokmässa

Temaland för Bokmässan 2020 blir Sydafrika. Det är ett val Svenska kyrkan som Bokmässans största samarbetspartner välkomnar.

- Det är med glädje och inspiration vi startar arbetet med nästa års program som kommer att präglas av Svenska kyrkans långa historiska engagemang för Sydafrika, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Sydafrika var det första land Svenska kyrkan sände missionärer till år 1876. De startade skolor, byggde sjukhus och kyrkor och bedrev under lång tid ett humanitärt biståndsarbete i ett land som präglades av diskriminering och segregation – det som blev känt som Apartheid. Det var också i missionens skolor som befrielserörelsens ledare formades, Nelson Mandela, Steven Biko, Thabo Mbeki och Desmond Tutu är några av namnen.

Från mitten av 1950-talet gjorde svenska missionärer aktiva insatser för att sprida kunskap om, och skapa opinion mot apartheidsystemet.

- Det var långt innan svenska medier på allvar började uppmärksamma situationen i Sydafrika, säger ärkebiskopen.

Svenska kyrkan stödde under apartheidtiden aktivt kyrkor och demokratirörelser i Sydafrika. Också hemma i Sverige var engagemanget stort, med manifestationer, fackeltåg och temagudstjänster med kamp- och frihetssånger i församlingar från norr till söder.

När apartheidsystemet till slut kollapsade hade det Sydafrikanska kyrkorådet, SACC, där Svenska kyrkans lutherska samarbetskyrka ELCSA ingår, en viktig roll i det skeende som ledde till frisläppandet av fängslade ledare och de första demokratiska valen i april 1994.

I dag fortsätter Svenska kyrkan sitt nära samarbete med lokala kyrkor i kampen mot fattigdom och mot den utbredda korruptionen i landet.

På Bokmässan har Svenska kyrkan genom åren återkommande haft gäster från Sydafrika, som biskop Desmond Tutu, hans dotter människorättskämpen Mpho Tutu och läkaren Ingrid le Roux.

- Nu ser vi fram emot att nästa år ha en närvaro på Bokmässan som speglar vår nära relation till Sydafrika, men som också fäster blicken på de stora utmaningar landet står inför i dag, säger Mikael Ringlander.