Mea She´arim
Foto: Mikael Ringlander

Gator i Mea She'arim

Nyhet Publicerad Ändrad

En utställning med bilder och texter från de ultraortodoxa kvarteren i Jerusalem.

Ett ultraortodoxt kvarter av Jerusalem. Ett judiskt 1800–tal i nutid. På gator och i gränderna är det män man ser och någon enstaka kvinna eller flicka. Även i matvaruaffärerna är det män. Denna grupp som ofta kallas ultraortodoxa kallar sig själva för haredim (de som fruktar (Gud)). De är också kända som chassider. Det finns en mängd olika chassidiska grupper, var och en ledd av en s.k. rebbe (helig man) med lite olika klädsel. De flesta grupper har namn efter den by eller stad i Östeuropa där de har sitt ursprung. Den chassidiska rörelsen grundandes på 1700-talet. Att de just har svarta kostymer och hatt är för att det var finklädsel på 1800-talet, vid den tid då utvecklingen stannade för dem. Fotograf Mikael Ringlander.

Utställningen finns i två storlekar.

Den större har 24 bilder och bilderna är 66x99 cm på kapaskiva.

Den mindre har 15 bilder, 39x60 cm på kapaskiva.

Stafflier finns som bilderna kan stå på.