Foto: Johanna Herbst

Många konferensprogram

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan är medarrangör till Kvalitetsmässans konferensprogram 2 - 4 maj 2022. Här kan ni läsa om dem och se vilka tider de äger rum.

Måndag 2 maj

Kl. 11.00-12.00:

Anders Kompass Foto: Malin Kihlström IM

Hat – ett hot mot demokratin! 

En väl fungerande demokrati bygger på att man både får ha och även uttrycka sina åsikter. När den möjligheten inskränks, antingen genom politiska beslut som vi nu ser händer i Ryssland, Polen och Ungern, eller genom att politiker, tjänstemän och även privatpersoner hånas eller ännu värre hotas pga sina åsikter, då hotas även demokratin. Vad kan man göra för att skapa en mer till- låtande syn på rättigheten att få säga vad man tycker i olika frågor? Är det en annan lagstiftning som behövs? Och vilket ansvar har inte minst våra egna politiker som ofta får utrymme i media kopplat till hur de bemöter sina meningsmotståndare? 

Anders Kompass, f d ambassadör och FN-tjänsteman och Mona Sahlin, f d partiledare Socialdemokraterna
Moderator: Jesper Bengtsson, ordförande Svenska PEN

Kl. 14.30-15.30:

Tänk nytt och ställ om till framtidens gröna samhälle

I en värld som står inför stora omdaningar orsakade av klimatförändringar och resursbrist, har såväl näringslivet som offentlig sektor en viktig roll att spela. I takt med en ökad efterfrågan på hållbara och högkvalitativa produkter för att ställa om till framtidens gröna samhälle har näringslivet möjligheten att flytta fram sina positioner. Miljöteknik, innovationer, globala samarbeten, forskning och utveckling är alla viktiga i strävan efter en hållbar utveckling och därmed på sikt ett hållbart samhälle. För att potentialen till den gröna omställningen ska realiseras krävs dock politiska förändringar och satsningar från branschen. Vad krävs för att skapa dessa förändringar?

”Batteridrottningen” Christina Lampe-Önnerud, vd Cadenza Innovation.

Stefan Edman, biolog, miljödebattör och författare.

Kl. 16.15-17.15:

Ledarskap är ett lagarbete


Som ledare är du ytterst ansvarig för att ge dina medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Du kan dra upp riktlinjer, sätta strategier och mål, men det är medarbetarna som sen ska omsätta detta i praktiken. Då måste man ha förmågan att förmedla budskapet så att det uppfattas på rätt sätt. I många fall behöver man också överlåta det direkta ledarskapet på andra och leda genom dem. Som förbundskapten för fotbollslandslaget ska man så klart förbereda sig noga och gå igenom spelidé och taktik. Men när det är dags för match är det de 11 spelare som ska utföra uppdraget på planen. Hur ska man tänka i förberedelserna och vad är lagkaptenens roll som förbundskaptenens förlängda arm på planen och in i laget? Vilket samspel måste finnas i den relationen?

Peter Gerhardsson, förbundskapten Sveriges damlandslag i fotboll.

Moderator: Marika Palmdahl, präst Svenska kyrkan

Tisdag 3 maj

Kl. 8.15-9.15:

Insiktsdrivet ledarskap – du vet inte hur bra du verkligen är!


Robert E. Durbin, USA: s ledande militära befälhavare i Afghanistan, har under fem decennier arbetat med ledarskap och förändringsinsatser både inom offentlig och privat sektor. Insiktsdrivet ledarskap krävs för att ta strategiska beslut för att lyckas driva igenom förändring. Insikter är något du utvecklar, det är inget som finns färdigt att tillgå. Det som finns tillgängligt är data, fakta och information. Det är först när du tolkar allt detta och utnyttjar din erfarenhet som en insikt kan skapas. Ta del av en berättelse där en erfaren ledare delar med sig av sina erfarenheter hur man utvecklar sin förmåga till insikt.

Robert E. Durbin, f d generalmajor i amerikanska armén. 

Moderator: Jerker Schmidt, garnisonspastor Försvarsmakten

Seminariespråk: Engelska.

Kl. 11.15-12.00:

Vad kan vi lära av Dag Hammarskjölds ledarskap? 

Per Starke Foto: Mikael Ringlander

Dag Hammarskjöld innehade ett av världens främsta ledaruppdrag som generalsekreterare för FN. Vad gäller hans intellektuella kapacitet, arbetskapacitet och språkkunskaper är det inte många som kan jämföra sig med honom. Men det var inte dessa egenskaper som gjorde honom till en förebild som ledare. Istället var det hans förmåga att kommunicera en vision med moralisk resning, äkthet och integritet. Ett ledarskap som går att lära sig – inte över en natt men med tålamod, intresse och god vilja. Och vår tid behöver ledare som kan skapa trygghet, stabilitet och framtidstro; på alla nivåer och i alla sammanhang. 

Per Starke, författare till boken Generalsekreteraren och Micael Bydén, överbefälhavare Försvarsmakten. 
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist Göteborgs-Posten.

Kl. 13.30-14.30:

Vad gör en ledare till en bra ledare?

Många känner oro inför förändringar, och ofta är det så att ju längre ut i organisationen man befinner sig desto svårare är det att ta till sig förändringar. Då är det ledarens ansvar att vara närvarande, lyssna och skapa en miljö där osäkerheten kring förändringen minskar. En bra ledare behöver inte ha alla svar. Och det måste du som ledare vara bekväm med och fokusera på att ha en plan för att säkerställa vad som behöver göras. Som ledare leder du människor, inte organisationer. Det kräver förmågan att kunna motivera, inspirera och skapa engagemang hos dina medarbetare. Möt en erfaren ledare som när hon slutade var den högst rankade kvinnan i brittiska armén. 

Nicky Moffat, f d brigadgeneral i brittiska armén. 

Moderator: Jerker Schmidt, garnisonspastor Försvarsmakten.

Seminariespråk: Engelska.

Kl. 13.45-14.45:

Ingen ska behöva vara hemlös i Sverige 

Allt fler äldre personer riskerar vräkning eller lever i hemlöshet. De utsatta lever ofta isolerat och har svaga nätverk. För de som drabbas finns det ändå hjälp att få i form av en sovplats för natten. Men det är ingen långsiktig lösning. Bolots i Stockholm bygger på att insatser i ett tidigt skede ska se till att man inte helt plötsligt befinner sig på gatan. Men det behövs även hjälp för personer i hemlöshet där målet så klart är att hitta tillbaka till ett ordnat liv med egen bostad. Vad görs för att förändra situationen för en person i hemlöshet? 

Kristina Gustafsson, enhetschef Äldreavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning, Marika Markovits, domprost i Storkyrkan, tidigare chef för Stockholms stadsmission och Moa Hallmyr, utvecklingsledare Göteborgs stadsmission. 

Moderator: Lasse Swahn, journalist

Kl. 16.30-17.15:

Trygghetsskapande insatser i särskilt utsatta områden


I vissa bostadsområden är brottsligheten och otryggheten högre än i övriga landet. Det rör sig då ofta om områden som också utmärks av andra sociala problem som socioekonomisk segregation, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal. Ett framgångsrikt trygghetsarbete är därför en samordnad och långsiktig samverkan mellan flera lokala aktörer. Vilka insatser krävs för att bryta den onda spiralen?

Carin Götblad, polismästare hos nationella operativa avdelningen, NOA, Cecilia Fasth, vd Stena Fastigheter AB och Per-Arne Andersson, vd SKL International.

Moderator: Christina Byström, samordnare Svenska kyrkan

Onsdag 4 maj

Kl. 8.30-9.30:

Tareq Taylor Foto: Cecilia Wikbladh

Förstå dina drivkrafter genom att förstå dig själv 

Definitionen av identitet förklaras ofta som att identifiera sig med en viss kultur, nation eller etnisk tillhörighet. Parametrar som lyfter fram medvetenheten om den egna självbilden som en unik individ. Vilken kontext en person befinner sig i påverkar också identiteten. Är man född i Sverige men har utländska föräldrar ser ofta identiteten annorlunda ut. Man har kopplingar till sina föräldrars hemland samtidigt som man är svensk. Samhället måste ha strukturer och en förståelse som gör att man känner sig trygg i detta. Tareq Taylor berättar om sin identitetsresa där maten har varit den fasta kärnan. Hur viktigt är det att bekräfta och acceptera den egna identiteten för att kunna ta kliv framåt? 

Tareq Taylor, krögare och entreprenör. 

Moderator: Maria Bergius, präst i Göteborgs domkyrkoförsamling