Foto: Nicklas Elmrin

Fotoutställning Ögonblick - Göteborgs innerstad i bilder - på Stadsbiblioteket hela sommaren 2020. Start 1 juni.

Ögonblick är ett unikt fotoprojekt i samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, Innerstaden Göteborg AB, Svenska kyrkan och Göteborgs-Posten som ska pågå i hundra år.

En fotograf tar bilder av nutiden, men den är snart dåtid och historia. En stadskärna är något av en stads själ.  Den står aldrig stilla utan är i ständig förändring.

En fotograf är en samtidsskildrare och något av en folklivsforskare. Bilderna fångar ett ögonblick och blir till historiska dokument. Den som vill se hur staden såg ut och hur människor levde får en god hjälp via ett stort bildarkiv. 

Picnic 2017 Foto: Agneta Dellefors Rydén

För tio år sedan startade ett 100-årigt fotoprojekt som har målet att skildra Göteborgs innerstad från och med nu och in i framtiden. Allt från hur gator och torg förändras till hur människor lever, verkar och umgås i innerstaden. Här finns butiker, restauranger, klubbar, barer och andra mötesplatser som kyrkor, föreningslokaler, museer och offentliga rum. Allt i ständig förändring och i behov av att dokumenteras.

 

 

Redan på 300-talet formulerade teologen Augustinus ord som passar in på projektet Ögonblick.


Det finns närvaro av förfluten tid, närvaro av nutid och närvaro av framtid.

Dessa tre finns i själen och någon annanstans finner jag dem ej.

Närvaro av det förflutna är minnet, närvaro av nutid är iakttagelsen,

närvaron av framtid är förväntan. 

                                                 Augustinus 354 – 430. Ur boken Bekännelser

Initiativet till projektet Ögonblick togs år 2010 av Mikael Ringlander, som är präst och projektledare för Kultursamverkan Svenska kyrkan. Med en bakgrund som pressfotograf känner han bildens betydelse och möjlighet att skildra förändring och förvandling. 

Under åren 2011-2013 publicerades tre skrifter som ett led i projektets strävan att nå göteborgare, som även på andra sätt skall kunna återupptäcka de mest centrala delarna av Göteborg, den ursprungliga porten i väster.

 

Eggers Foto: Måns Langhjelm

Från GP medverkar Elisabeth Alvenby, Robin Aron, Stefan Berg, Nicklas Elmrin, Anders Hofgren, Kent Hallgren, Måns Langhjelm, Izabelle Nordfjell, Olof Ohlsson, Meli Petersson Ellafi, Lisa Thanner, Petter Trens, Per Wahlberg och Anders Ylander.

De deltagande gatufotograferna är

Mauritz Kaffe Foto: Jan Kwarnmark

P-O Alfredsson, Agneta Dellefors, Olle Jonsson, Jan Kwarnmark och Rolf Söderberg.

Porträtten av Göteborgs Profiler är en sidogren av Ögonblick, som vi är glada att kunna visa några exempel på. Porträttfotograf Lennart Nilsson visar upp några av de bilder på kända personer från Göteborgstrakten som ingår i denna serie, där han i sina bilder fokuserar på närhet i blicken under fotograferingsögonblicket.

 

 

Demonstration Foto: P-O Alfredsson

 

 

 

Ögonblick är ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs-Posten, Innerstaden Göteborg och Svenska kyrkan.