Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift kultursamverkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fotografiska stråket, Bokmässan 2019

Bokmässan handlar inte bara om bokstäver och ord, utan även om bilder. Bokmässans fotografiska stråk uppmärksammar bildens betydelse och fotografisk litteratur. Nära Se människan-scenen visas aktuella fotografier som utställningar och bildspel.

Eguale Women’s Rights Coffee

Eguale Coffee

Trots att de många kvinnorna på kaffeodlingar arbetar hårt äger de sällan mark eller ansvarar över ekonomin. Därför finns Eguale Women’s Rights Coffee. Kaffet odlas ekologiskt och enligt Fairtradeprinciper av kvinnokooperativet UMPROEC. Genom att kvinnor organiserar sig, äger mark och fattar beslut som rör ekonomin blir kaffet ett verktyg för att utjämna skillnaderna mellan kvinnor och män. Det ger också kvinnor bättre självkänsla och trygghet, både för dem själva och för deras familjer.
Bildspel av Sackeus

FOTAVTRYCK:
Hur du och jag påverkar vår jord

I mötet med en ny verklighet inser vi att människan tagit makten och blivit en egen naturkraft som medvetet avgör hur världen ser ut i morgon – och i framtiden. Våra ekologiska fotavtryck längs livets stigar har blivit så stora att maktförhållanden rubbats och respekten gått förlorat. Nu är inte bara naturen hotad. Bo Landins bok Fotavtryck, med foton av Hans Strand, visas som bildspel.

Fotavtryck - isbjörn Bild: Hans Strand

Se även bildspelen ur böckerna: 

Bohuskusten förr och nu av Stefan Edman med Jan Töves foton av hav och sten, fiskar och båtar, människor och kultur.
Kebnekaise: Nordtoppen och Sveriges tak med bilder av Pär Axelstjerna.

Håpets katedral

Håpets katedral Bild: Kristin Lidell

Under en promenad längs havet en februaridag, då det var ovanligt mycket plast och skräp som flutit iland, fick Solveig Egeland en vision om en katedral som reste sig upp ur havet, en hög byggnad i alla dess färger med ett tak klätt av plast. Utställningen gjord av det norska stiftet Borg Bispedöme visar bilder från byggandet av Håpets katedral, som vill vara en hjälp för människor som bär på hopplöshetskänsla och klimatångest.

Kvinnor i Mellanöstern

Kvinnor i Mellanöstern Bild: Charlotta Sparre

Charlotta Sparre är född och uppvuxen i Sverige, men har levt mer än halva sitt liv i Mellanöstern och Nordafrika. Hennes fotografier utforskar begreppet kvinnlighet som identitet. I utställningen A Story About HER porträtteras kvinnor i Mellanöstern och Nordafrika. Betraktaren möter flickor, kvinnor, systrar, vänner, mammor, mormödrar och farmödrar. De är kvinnor i alla åldrar, med olika bakgrund.

På Globala Torgets Stora scen, lördag kl. 10.20, pratar Charlotta Sparre om kvinnors roll som förändringsagenter i Mellanöstern.

The Platz

The Platz Bild: Joakim Roos

En grupp romer från Rumänien befinner sig i Göteborg. Fotografen Joakim Roos berättar: ”Jag har sedan sommaren 2016 skildrat deras situation och livsvärld. Adela tigger på Göteborgs gator. Nu har jag sett, förstått och lärt mig mycket av henne. Det förväntade jag mig inte. Inte heller förväntade jag mig den enkla betydelsefulla medmänsklighet jag blivit bemött med. Det har varit som en skola i
överlevnad, jag kommer att ha med mig kunskapen som en erfarenhet resten av livet. The Platz är en slags problematisering av romers livsvillkor i Sverige.”

Ögonblick

Brunnsparken hand i hand Bild: Agneta Dellefors

En fotograf tar bilder av nutiden, men den är snart dåtid och historia. En stadskärna är något av en stads själ. Fotoprojektet Ögonblick med målet att skildra Göteborgs innerstad från och med nu och in i framtiden visar nytagna bilder från centrala Göteborg. Bilder av Måns Langhjelm, Stefan Berg, P-O Alfredsson, Olle Jonsson, Jan Kwarnmark och Agneta Dellefors.

Rom = Människa

Romer har utsatts för diskriminering, marginalisering och utanförskap i Sverige under lång tid. Sveriges romer är sedan år 2000 en av Sveriges fem nationella minoriteter. Det är en heterogen grupp men med en del gemensamma kulturella särdrag. Som ett steg i arbetet att bryta romers utanförskap lanserade regeringen 2012 en nationell strategi för romsk inkludering. Målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha samma rättigheter och möjligheter som en icke-romsk 20 åring. Om glappet mellan stat, Svenska kyrkan och romer ska minskas så måste hela historien lyftas upp till dagsljus och göras upp med, endast då kan nya tag tas tillsammans för gemensam väg framåt.  Fotoutställning av Domino Kai.

Beyond Afghanistan - The Struggle if the refugees

Beyond Afghanistan - The Struggle if the refugees

Under sensommaren och hösten 2017 protesterade ensamkommande ungdomar från Afghanistan mot hur de blev behandlade av svenska myndigheter. Under protesterna påbörjade Åke Ericson sin dokumentation av de unga flyktingarnas situation i samarbete med journalisten och författaren Thord Eriksson. De har besökt dem i Migrationsverkets förvar, under den fortsatta flykten när hoppet om en framtid i Sverige tagit slut, till tältstäderna i Paris utkanter dit många tvingats söka sig. Vi visar ett bildspel med bilder ur böckerna Beyond Afghanistan – the Struggle of the Refugees (Dokument Press) som omfattar ett urval av Åke Ericsons bilder, samt Thord Eriksson reportagebok Dom som stod kvar (Natur & Kultur).