Fairtrades grundare på kyrkans scen

Nyhet Publicerad Ändrad

Francisco Van Der Hoff lanserade i samarbete med Nico Roozen den första Fairtrade-märkningen 1988, som sedan dess har blivit en förebild för kooperationer världen över. I september kommer Francisco van der Hoff till Se människan, Svenska kyrkans scen på Bokmässan.

Hans bok,  De Fattigas Manifest som nu översatts till svenska, är ett upprop mot ett orättvist samhällsystem som förtrycker och stänger ut fattiga.

- Fattigdom är inget som faller ned över människor från skyn. Den är skapad av den rådande världsordningen. Och den stänger effektivt ute de fattiga.

Få känner till Fransisco Van Der Hoff till namnet men 76 procent av svenskarna känner till det som delvis tillskrivs honom, Faitrade och Rättvisemärkt. Frans Van Der Hoffs kontakter med utsatta mexikanska kaffeproducenterna blev nyckeln till att säkra försörjningen och säkerställa framgången  för den allra första Rättvisemärkta certifieringen, Max Havelaar.

Viktigt ta kontroll över sitt liv
Fransisco Van Der Hoff växte upp med 14 syskon i en fattig arbetarfamilj i Holland. Men det som väckte hans engagemang  för de fattiga och utsatta var de långa samtalen med den brasilianske pedagogen Paulo Freire. Mycket av det Freire gjort kommer igen i Van Der Hoffs tankar. Om vikten av att som fattig ta kontroll över sitt liv och sin situation, att alltid hitta lösningar. 

- Jag har fyra doktorsgrader i flera vetenskaper, men det som hjälp mig överleva är det jag lärt mig av de fattiga människors sunda förnuft och deras erfarenhet.

Efter studier och doktorsavhandlingar i både politisk ekonomi och teologi drogs han till livet som arbetarpräst i gruvorna i Chile. Allendes regering hade då valts med förhoppningen att skapa ett rättvist och mänskligt samhälle . Den 11 september 1973 fick livet i Chile ett abrupt slut med en statskupp som fördrev Allende och hans regering . Fransisco blev varnad av en kapten i armén och flydde till gränsen med bara kläderna på ryggen, till Mexiko.

Förebild för andra
På uppmaning av sin biskop flyttade han några år senare till Oaxaca på den mexikanska landsbygden för att försöka stötta de fattiga kaffebönderna.  Han har sedan dess varit verksam arbetarpräst. Idag är Van Der Hoffs arbete en förebild för andra Fairtrade kooperativ runt om i världen och många besöker de isolerade bergen i Oaxaca för att se och lära av hans arbete.