Vit buss

DE VITA BUSSARNA OCH FOLKE BERNADOTTE – En dag för gränslös medmänsklighet

Nyhet Publicerad Ändrad

Det blir seminarier, föredrag, dokumentärfilmer, fotoutställning, och en konsert bland mycket annat. Medverkar gör bland många andra Majgull Axelsson, Peter Örn, Cecilia Wikström, Folke Berndotte jr, Tomas Hammarberg och dessutom en av bussförarna som körde den våren.

Folke Bernadotte
Folke Bernadotte

För snart 70 år sedan genomfördes räddningsaktionen ”De vita bussarna” vilken under andra världskrigets två sista månader räddade cirka 15 000 människor ur Tyskland och koncentrationslägren.

Aktionen, liksom den utsedde ledaren Folke Bernadotte visades genast stor uppskattning för sina insatser. I efterhand har det dock riktats kritik mot sättet den genomfördes, mot hur urvalet gjordes bland dem som räddades ur koncentrationslägren, liksom motiven bakom aktionen. Även de eftergifter som gjordes för att kunna genomföra räddningen har ifrågasatts.

Det lidande som Folke Bernadotte och de som var med i operationen såg, gjorde dem fast beslutna att rädda så många de kunde. Oavsett varifrån de kom. Medlidandet gjorde att många fler räddades än som man från början trodde var möjligt. Medmänsklighet är en av de egenskaper som gör oss till människor och som ger hopp i tider av krig och katastrofer.

Svenska Kyrkan vill genom att uppmärksamma ”De vita bussarna” påminna om de insatser som gjordes i humanitetens tecken, men också öppna upp för samtal och reflektion kring medmänsklighet, dess grund, utmaningar och begränsningar. Vi vill koppla dessa frågor till vår tid och dem som idag förföljs och förtrycks i Europa.

Den 9:e Maj - 2015 genomförs därför i Göteborgs Domkyrka en dag kring ämnet:

”Medmänsklighet och Människosyn i en enda värld och en enda mänsklighet”

Aktionen med de ”Vita Bussarna” kommer att utgöra bakgrund och exempel, dels för att det är jubileum, dels för att den väckt frågor kring humanitet. Här kommer också Folke Bernadottes vidare gärning och öde in.

•   Det blir panelsamtal med inbjudna talare i domkyrkan

•   Två dokumentärfilmer kommer att visas i ett av domkyrkans sidokapell

•   Någon av dem som medverkade i aktionen kommer att finnas med

•   Fotoutställning

•   Konsert

Bakom arrangemanget står Svenska kyrkan. Domkyrkan, Göteborgs stift,  Kyrkokansliet.

Röda Korset, Judiska Centralrådet, Judiska församlingen Göteborg,Volvomuseet Innerstaden i Göteborg, Segerstedtstiftelsen, Jonsereds Herrgård, Göteborgs universitet.

Stenastiftelsen i Göteborg , Folke Bernadotte stiftelsen, Lunds Missionssällskap Göteborgs Stad , Innerstaden Göteborg.

För Svenska kyrkan

Karin Burstrand           Mikael Ringlander                  Kjell Jonasson Domprost                   Projektledare                        Kyrkokansliet

 

Medmänsklighet, politik och etik - De vita bussarna och Folke Bernadotte

Medmänsklighet, politik och etik - De vita bussarna och Folke Bernadotte För 70 år sedan, under 2:a världskrigets slutskede, genomfördes räddningsaktionen med de vita bussarna. Den var en praktisk konsekvens av ett medmänskligt ansvar men i den rådande situationen var aktionen även en politisk handling och den kom att ställas inför många etiska utmaningar.

Nutid och framtid – för mänskliga rättigheter i Sverige och Europa

De internationella mänskliga rättigheterna är ett av mänsklighetens största framsteg. De nedtecknades i sorgen och vanmakten efter en av vår moderna historias största katastrofer – Förintelsen. Idag ser vi fascistiska och rasistiska partier ta plats i parlamentariska församlingar i Sverige, Europa och världen.

Livet före och efter förintelsen - Att skriva historia i ljuset av samtidens antisemitism och antiziganism

Bara 70 år efter Förintelsen växer antisemitismen och hatet mot romer. Hur är det möjligt?