Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Boktips med anknytning till narrativ medicin

Det behövs utrymme för berättelser i vården, vilket Svensk förening för narrativ medicin verkar för. Här finns utvalda böcker utgivna under 2019 som alla handlar om människors liv och sjukdomshistorier.

”Varje människa är en berättelse” skriver Svensk förening för narrativ medicin på sin webbsida. Förmågan att lyssna på varje unik berättelse om patientens sjukdom och därigenom bilda sig en helhetsbild är något som föreningen vill utveckla inom vården. Många böcker lämpar sig väl i sammanhanget. 

Sanna Brobjer praktiserade under hösten 2019 på Kultursamverkan Svenska kyrkan och gick igenom över trehundra nyutkomna böcker med fokus att välja ut dem som passar bra. Här nedan finns de rekommenderade böckerna uppdelade per kategori.

Om du har några frågor och vill komma i kontakt med Sanna, når du henne på: sannabrobjer@hotmail.se