Lavendelfång
Foto: Mikael Ringlander

Biskop em Per Eckerdal besöker Roman, Rumänien

Här kan ni lyssna på Per Eckerdal som berättar om projektet där Svenska kyrkan och Göteborgs stift bidrar till att ge romer arbeten. I handelsträdgården produceras lavendeloljan Flower of Hope och tillverkning av betonghålsten utvecklas vidare.

I april besökte en grupp från Göteborgs stift Roman i nordöstra Rumänien, för att möta Franciskanerbröderna och de romer som genom genom projektet har fått arbeten. Vi tillbringade även en dag med barnen i skolan och fick följa brödernas övriga sociala arbete med denna utsatta grupp människor.

Den gåvoinsamling som startades inför biskop Per Eckerdals pensionering är nu förlängd året ut. Det går bra att lämna en gåva till Svenska kyrkans plusgiro

90 01 22-3 eller till swishnr 9001223. Märk inbetalningen ”P220 Biskop Per”. 

Se filmerna med biskop em Per Eckerdal.